Avrupa Parlamentosu milletvekilleri dün, Avrupa’nın elektrikli araçlara geçişini hızlandırma çalışmaları kapsamında 2035’ten itibaren yeni benzinli ve dizel araçların satışına yönelik önerinin desteklenmesi için oy kullandı.

Bu durum, 2035 yılından sonra AB’ye üye ülkelerde fosil yakıtlarla işleyen motorlu araçların satışının yasaklanması anlamına geliyor.

ÜLKELERİN ONAY VERMESİ GEREKECEK
Strasbourg’daki oturumda 249’a karşı 339 oyla alınan yasa, gelecekteki satışları emisyonsuz ve elektrikli modellerle sınırlandırdı.

Tasarının yürürlüğe girmesi için üye ülkelerle yapılan müzakerelerin sonuçlanması gerekiyor. Üye ülkeler ay sonunda tasarıya yönelik tutumlarını AB Komisyonu’na bildirerek uzlaşı arayışlarına başlayacak.

SERA GAZI EMİSYONUNUN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR
AB Komisyonu 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının yüzde 55 oranında azaltılmasını, bunun için de endüstri ve enerji sektörünün yanı sıra trafikte de daha kararlı adımlar atılmasını, özellikle de elektrikli araç ağının genişletilmesini istiyor.

Otomobiller şu anda 27 üyeli AB bloğudan salınan tüm karbonun yüzde 12’sini oluştururken, ulaşımın payı dörtte biri buluyor.