Kilometre Taşları Kıymetli Öğretmenlerimizdir

Toplantıya başkanlık eden Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdür V. Ahmedlatif Şahin, “Yeni müfredatın kilometre taşları kıymetli öğretmenlerimizdir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalışmasıyla Türkiye'nin eğitim alanındaki vizyoner adımları, Bakanlığımızca düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtım toplantısıyla bir kez daha somut bir şekilde ortaya konuldu. Bu çalışma ile Türkiye'nin eğitim alanında çağın gereksinimlerine uygun, çağdaş bir eğitim modeline geçiş stratejisi ele alındı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrenci merkezli yaklaşımıyla öne çıkması ve öğrencilerin bireysel potansiyellerini en üst düzeyde geliştirecek bir şekilde uygulanması amaçlanıyor. Siz eğitim liderleri olarak kurumlarınızda bu sürecin öncüsü ve takipçisi olacaksınız ve bu yüzyılın kilometre taşları sizlerin ve kıymetli öğretmenlerimizin değerli çalışmalarıyla şekillenecektir.” cümleleriyle yeni müfredatın uygulanmasıyla ilgili planlamaların önemini vurguladı.

Esnek Program İçeriği

Modelin ana unsurları arasında, dijital teknolojilerin eğitim sürecine entegrasyonu, öğretmenlerin sürekli profesyonel gelişimi, müfredatın güncellenmesi ve esnek öğrenme ortamlarının oluşturulması yer alıyor. Türkiye'nin eğitim kalitesini artırmaya ve öğrencilerin küresel rekabet içindeki konumunu güçlendirmeye yönelik stratejik adımlar programın öncüleri arasında bunuyor.

Büyükşehir Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi’nde üstyapı çalışmalarına başladı Büyükşehir Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi’nde üstyapı çalışmalarına başladı

Kurum Müdürleri Görüşlerini İletti

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okul müdürleri Türkiye'nin eğitim alanındaki dönüşüm çabalarını takdirle karşıladılar ve yeni modelin öğrenci odaklı yaklaşımının ülkenin gelecek nesillerini daha donanımlı hale getireceğine inandıklarını dile getirdiler.