Türkiye’nin her yerinden mezunların katılacağı Haziran ayı buluşmasında Arifiye mezunları, başarılı çalışmalarıyla gurur duydukları akademisyen mezunlarını ağırlayacak.

Aylık geleneksel toplantıları organize eden komitenin başkanı 1981 mezunu Bahçelievler Gazi İlkokulu Müdürü İsmail Yaman toplantıyla ilgili verdiği bilgilerde; Haziran ayı buluşmasının 24 Haziran Cuma Günü Akyazı İhlas Kuzuluk Termal Otel’de yapılacağını belirterek, toplantıya onur konuğu olarak akademisyen mezunlardan Prof. Dr. Ahmet Eskicumalı, Doç.Dr. Zekeriya Türkmen ile Hocaların Hocası olarak anılan Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel’in katılacağını ifade etti.

thumbnail_Zekeriya Türkmen

PROF. DR. MEHMET MEHDİ ERGÜZEL

Arifiye Öğretmen Lisesinde 1975-1978 yılları arasında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Hocaların Hocası Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel 1952 yılında Tokat-Zile’de dünyaya geldi. İlk ve Orta tahsilini Tokat, Adana, İzmir ve Amasya’daki okullarda tamamladıktan sonra 1968’de Tokat İlköğretmen Okulu’ndan seçilerek gönderildiği İstanbul Çapa ve Ortaköy Yüksek Öğretmen Okulu’ndan  ve İstanbul Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1973’te mezun oldu. Bu yıllar içerisinde Türkiye’nin ünlü hocaları olan; Prof. A. Nihat Tarlan, Prof. Ahmet Caferoğlu, Prof. Mehmet Kaplan,  Prof. Muharrem Ergin, Prof. F. Kadri Timurtaş, Prof. İbrahim Kafesoğlu, Prof. Ali Alpaslan, Prof. Faruk Akün, Prof. Necmettin Hacıeminoğlu, Prof. Abdülkadir Karahan, Prof. Sadettin Buluç, Prof. Kemal Eraslan, Prof. Mertol Tulum, Prof. Birol Emil, Prof. Ahmet Topaloğlu, Prof. İnci Enginün, Prof. Amil Çelebioğlu gibi ilim adamlarının talebesi oldu. Devrin tanınmış yazarı Ahmet Kabaklı’nın da öğrencisi oldu. Doktorasını 1991’de yapan Ergüzel Hoca, 2002’de Doçentlik, 2007’de Profesörlük unvanını aldı. Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı, üniversite senatosu üyeliği, fakülte kurul üyeliği gibi görevleri başarıyla yerine getiren Prof. Dr. Mehdi Ergüzel, SAÜ-TÖMER Yönetim Kurulu üyeliğinin yanısıra Türk Edebiyatı Vakfı’nın uzun yıllar Yönetim Kurulu üyeliğini yaptı, halen Denetim Kurulu üyeliği, Tüsat Bitig-Bilge Türkler Topluluğunun Danışma Kurulu üyeliği görevlerini sürdürüyor. Meslek hayatının 45. yılı biterken 2019 yılı başında Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden emekliye ayrıldı. Halen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi olarak görevine devam eden Ergüzel hoca üniversitelerdeki çalışmalarıyla eğitime katkılarını sürdürüyor. Yayınlanmış yedi, yayıma hazır e-kitap düzeninde beş kitabı bulunan Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel, 1971’den başlayarak zamanımıza kadar çoğu Türk Edebiyatı Dergisinde olmak üzere 100’ün üzerinde edebî, kültürel mahiyette yazısı muhtelif dergilerde yayımlandı. İnternet gazetelerinde 100’ün üzerinde yazısı yayımlandı, 100’den fazla toplantı ve konferansa da konuşmacı olarak katıldı. Bütün aile fertleri eğitimci ve akademisyen olan hocaların hocası Ergüzel hocanın eşi de öğretmen emeklisidir. Üç oğul babası olan Prof. Dr. M. Mehdi Ergüzel, Ayşe Nil ve Kerim Mete’nin dedesidir.

PROF. DR. AHMET ESKİCUMALI

Arifiye Öğretmen Lisesi 1981 Mezunu Prof. Dr. Ahmet Eskicumalı 1964 yılında Sakarya’nın Serdivan İlçesinde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1986 yılında devlet bursu statüsünde Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek lisans ve doktora eğitimi gördü. Eğitim Programları ve Öğretim alanında Wisconsin Üniversitesi’nden 1989 yılında yüksek lisans ve 1994 yılında doktora derecelerini aldı. 1994 yılında yurda dönen Prof. Dr. Eskicumalı Sakarya Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent Doktor olarak çalışmaya başladı. SAÜ’den 2012 yılında doçent ve 2017 yılında profesör ünvanlarını aldı. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde de uzun yıllar yönetici ve öğretim üyesi olarak görev yapan Arifiye mezunu Prof. Dr. Ahmet Eskicumalı halen Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesinde İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı olarak eğitime katkılarını devam ettirmektedir.

DOÇ. DR. ZEKERİYA TÜRKMEN

Arifiye Öğretmen Lisesi 1981 Mezunu Doç. Dr. Zekeriya Türkmen 1964 yılında Bursa Karacabey Seyran Köyünde dünyaya geldi. Arifiye Öğretmen Lisesinden takdirname ile mezun olan Türkmen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve İstanbul Fakülte ve Yüksek Okullar (FYO) Askeri Öğrenci Komutanlığı’ndan Öğretmen Teğmen rütbesi ile mezun olduktan sonra Yüksek Lisans çalışmasını 1990 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, doktora çalışmasını da 1995 yılında aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde yaptı. Askeri okullarda uzun yıllar Tarih, Siyasi Tarih, Askeri Tarih, Harp Tarihi ve Strateji dersleri verdi. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığında uzman ve şube müdürü, kurul başkanı ve daire başkanı, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) müdürlüğünde, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığında Müze Grup Komutanı olarak görevde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerini yurt içi ve yurt dışında çeşitli etkinliklerde temsil etti. 30 Ağustos 2016 tarihinde T.S.K.’dan Öğretmen Kıdemli Albay rütbesi ile 30 küsur yıllık başarılı bir hizmetten sonra kadrosuzluk sebebiyle emekliye ayrıldı. İstanbul’da yaşayan Doç. Dr. Zekeriya Türkmen’in yayımlanmış 20’in üzerinde müstakil kitabı, 30’un üzerinde ortak yazarlı eseri, yerli-yabancı akademik dergilerde Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca dillerinde yayımlanmış 125 akademik makalesi bulunmaktadır.