SESOB Başkanı Hasan Alişan'ın yeniden başkan seçildikten sonra "Bin 600 metrekarelik yeri satın aldım. Önümüzdeki dönemde inşallah tapu töreni yapacağız" diye duyurduğu iş yerleri 3'ncü kez ihaleye çıkıyor...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez kampüsünün karşısında inşa ettiği Sakarya Ticaret Merkezinin inşaat çalışmaları sürüyor.

Belediye Ticaret Merkezinde yer alacak olan toplam 88 ofis ve iş yeri için satış çalışmaları devam ederken, kompleksin en üst katının SESOB tarafından satın alındığı Birlik Başkanı Hasan Alişan tarafından bir basın toplantısında duyurulmuştu. 

BAŞKANLAR BÖYLE DUYURMUŞTU
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin, nisan ayı meclis toplantısında ticaret merkezine ilişkin; "SESOB’la da anlaştık. En üst katını da komple SESOB alacak" ifadeleri sonrasında 7 mayıstaki genel kurulda yeniden SESOB Başkanı seçilen Hasan Alişan, kongreden bir hafta sonraki basın toplantısında; "Ticaret Merkezi'nde 1600 metrekarelik üst katı komple aldım. Kendi öz kaynağımızla 15 milyona satın aldım. SESOB yeni merkezin üçüncü katına taşınacak" demişti.

İKİ İHALEYE DE KİMSE KATILMADI
Başkan Yüce ve Alişan'ın işaret ettiği iş yerleri için 28 Haziran 2022 günü ihaleye çıkıldı. Toplam 23 iş yeri için 17 milyon 500 bin lira muhammen bedel belirlenirken bu ihaleye SESOB dahil kimse katılmadı.
Aynı yer için 26 Temmuz 2022'de ikinci ihale için ilan yayınlandı. 23 bağımsız iş yeri için yine 17 milyon 500 bin lira istenirken bu ihaleye de kimse katılmadı.

Büyükşehir’in 725 milyon TL’lik 58 yatırımını Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı Büyükşehir’in 725 milyon TL’lik 58 yatırımını Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı

3'NCÜ KEZ İHALEYE ÇIKIYOR
Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre o iş yerleri 3'ncü kez ihaleye çıkıyor. Kapalı Teklif Usulü ile  Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda, 13 Eylül 2022 Salı günü saat 15:00’dayapılacak 3'ncü ihaleye katılımcı olup olmayacağından öte "Aldım" dediği dükkanları SESOB Hasan Alişan'ın alıp almayacağı merak konusu oldu. 

İŞTE O İHALE DUYURUSU VE ŞARTNAMESİ
23 ADET İŞYERİ TEK SEFERDE VE MÜŞTEREK OLARAK SATILACAKTIR
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
MADDE - 1. İHALENİN KONUSU, İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 Ada 159
nolu parsel üzerinde yapılmakta olan Ticaret Merkezinde kat irtifakı tesis edilmiş, A Giriş 2. Kat;
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ve 74 bağımsız
bölüm nolu 23 adet işyerinin, "tek seferde ve müşterek olarak" 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
hükümlerine göre satış ihalesi yapılacaktır.
MADDE - 2. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA
ALINACAĞI:
İhale Şartnamesi ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkalığı, Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL (BinTürkLirası) karşılığı temin
edilebilir.
MADDE - 3. İHALENİN HANGİ USULLE, NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE
YAPILACAĞI:
İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, 13.09.2022 Salı günü saat 15:00’da
yapılacaktır.
MADDE - 4. İHALENİN NİTELİĞİ, MİKTARI, MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ, GEÇİCİ
TEMİNATI:
Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 Ada 159
nolu parsel üzerinde yapılmakta olan Ticaret Merkezinde kat irtifakı tesis edilmiş, A Giriş 2. Kat;
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ve 74 bağımsız
bölüm nolu 23 adet işyeri, "tek seferde ve müşterek olarak” satışa sunulacaktır. Tek seferde ve
müşterek olarak satışa sunulan 23 adet işyerinin toplam net alanı, toplam brüt alanı, muhammen
satış bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiş olup; ihale sonucu belirlenen bedel peşin
veya kanuni faiz uygulanarak taksitle tahsil edilecektir.
Toplam Brüt Alanı : 3.179,34 m²
Toplam Net Alanı : 1.460,32 m²
Muhammen Satış Bedeli : 17.500.000,00-TL (Onyedimilyon Beşyüzbin Türk Lirası)
Geçici Teminat Bedeli : 525.000,00-TL (Beşyüzyirmibeşbin Türk Lirası)
MADDE - 5. İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesine göre hazırlayıp, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun
38 inci maddesine göre eksiksiz bir şekilde ihale tarihi ve saati olan 13.09.2022 Salı günü saat
15:00’a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olacak şekilde elden teslim etmeleri veya
posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.
Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:
a) Gerçek kişinin bizzat ihaleye katılması halinde gerçek kişinin Noter tasdikli imza
beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)
b) Gerçek kişinin Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi)
c) Gerçek kişinin İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi)
ç) Vekâleten katılması halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter
tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)