Enflasyonist dönemde iktisadi tanım sabit gelir ile çalışanları “”bordro mahkûmları” olarak tanımlamaktadır. Bu tanım elbette çok kısa olmasına rağmen çok şey anlatmakta yani bugün bütün çalışanların durumunu ortaya koymaktadır. 

Talebimiz üyelerimizin ve tüm çalışanların enflasyona ezdirilmemesidir. Bunun için genelde Hak-iş Konfederasyonu Genel Başkanımız yerelde ise biz çalıştığımız tüm kurumlara bunu anlatıyoruz ve talep ediyoruz.

Sakarya, Düzce ve Bolu’da yetkili olduğumuz işyerlerinde yetkililer ile görüşmeler yaptık. Üyelerimizin mevcut durumlarını ve geçim şartlarını verilerle Belediye Başkanlarımıza ve bürokratlarına anlattık. 6 aylık enflasyonun üzerinde bir zam hakkaniyetli olacağını dile getirdik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında asgari ücreti belirlerken bir kısım kriterlere bakıldı. Bu kriterlerin yanı sıra siyasi irade de işin içine girerek enflasyonun üzerinde zam verilerek yeni asgari ücret belirlendi. Aynı yaklaşımın temmuz ayına geldiğimiz zaman 6 aylık enflasyon artışı dikkate alınarak enflasyon artışının üzerinde bir zamla yeni asgari ücretin belirlenmesinin hakkaniyetli olduğunu düşünüyoruz ve dile getiriyoruz.

Gökdemir, temmuzda sadece asgari ücrete değil yerel yönetimlerde yani belediye kadrolu işçi ve belediye şirketi çalışanlarına, kamu ve özel sektördeki sendikalı sendikasız tüm çalışanlara ara zam yapılması gerektiğini söyledi. “Sadece asgari ücrete zam yapılıp da toplu sözleşmelerde iyileştirme yapılmazsa o gün kıyametin kopacağı gündür. 20 yıllık işçiyle asgari ücretli aynı maaşı alırsa, toplu sözleşme sistemimiz tümden çöker, sendikal mücadelenin anlamı kalmaz” dedi.

Enflasyonu telafi zammının ülke genelindeki tüm çalışanlara uygulanmasının şart olduğunu söyleyen Gökdemir, bunun için devletin gerekirse teşvik ve destek vermesi gerektiğini belirtti. Kira zamlarının sınırlandırılmasında olduğu gibi devletin ücretlerden bir yıl

süreyle vergi almama, SGK primini fondan ödeme gibi yöntemlerle maaşlarda net iyileştirmelerin önünü açabileceğini ifade etti.

Gökdemir, ayrıca belediye şirketlerinde çalışanların ilave tediyeden yararlanmasını, 6772 sayılı kanun uyarınca ilave tediye alan kamu işçilerinin kapsamına belediye şirketlerinde çalışanların da dâhil edilmesini istiyoruz. Kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş hakkının verilmesi ve erken emekliliğin engellenmesi gibi özlük haklarına ilişkin sorunlarının çözülmesini istiyoruz. 2023’e kadar bunları tamamlamamız gerekiyor. Bu üç sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere Hak-iş olarak, en kısa zamanda toplanıp çalışmayı bekliyor ve istiyoruz” dedi.