Türk Eğitim Sen Sakarya Şube Başkan Yardımcısı Ümit Çolak Üniversite yetkili sendika belirleme süreci hakkında basın açıklamasında bulundu.

Türk Eğitim Sen olarak üye sayılarında büyük bir artış yaşandığını anımsatan Çolak, bu süreçte Eğitim Bir Sen'in sendikalarına karşı usulsüz çalışmalar yaptığını iddia etti.

Çolak basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-2023 döneminde Sakarya Üniversitesi’nde yaptığımız sendikal çalışmalarımızla kamu çalışanlarının taleplerini, rahatsızlıklarını ve beklentilerini içeren birçok konuya açıklık getirip gerek idari gerekse de hukuki manada herkesin hakkını savunmaya çalıştık. Bu çalışmalarımız ve tüm gayretlerimiz neticesinde de TÜRK EĞİTİM SEN olarak Sakarya Üniversitesindeki üye sayılarımızda muazzam bir artış yaşanmıştır. Öncelikle bu haklı mücadelemizde bizlerle birlikte olup desteklerini esirgemeyen tüm üyelerimize sonsuz şükranlarımızı sunarız. Dün olduğu gibi bugün de ve yarın da temel ilkelerimiz ışığında sendikal çalışmalarımızı tüm inanç ve gayretimizle sürdüreceğiz.

Herkesin bildiği gibi 4688 sayılı Toplu Sözleşme ve Sendika Kanunu’na göre her yıl tüm iş kollarında yetkili sendikalar belirlenmektedir. Geçtiğimiz yıl da (Mayıs 2022 – Mayıs 2023 dönemi) Sakarya Üniversitesinde yetkili sendika belirlenme süreci tüm karmaşasıyla yaşanmıştır.

Çünkü kendisini kamusal alanın patronu zanneden bir önceki yılın yetkili sendikası Eğitim Bir Sen, sendikamızın üye sayısındaki ciddi artışın önüne set çekmek ve gerçeğin tecelli edip yetkinin tarafımıza geçmesini engellemek maksadıyla bu “yetkili sendika belirlenmesi sürecine” açıktan ve hukuksuz şekilde müdahil olmuştur. Tüm sendikaların Sakarya Üniversitesindeki üye sayılarının resmi tespitiyle birlikte yetkili sendikanın belirleneceği süreçte yine kendisini dokunulmaz zanneden bahsi geçen sendikanın yöneticileri, sendikal üyelik başvuru ve tespiti işlemleri gerçekleştirilirken üniversite personellerinden usulsüz bir şekilde sendikaların üye sayılarının bilgisini alıp kendilerini yetkili kılacak yeter sayısını kendilerince belirlemiştir. Hatta bu durum tüm pişkinlikleriyle beraber üniversitedeki sendikal üye başvuru sürecinin ve sayımının yapıldığı son gün içerisinde gerçekleştirilen 100 adet üyelik formu girişiyle sağlanmıştır.

Bu üyelik formlarının düzenlenmesi ve sisteme girişleri konularında usulsüzlük olduğu, bu formları işleme alanların da suç işledikleri konularında tarafımızca üniversiteni de ilgili birimlerine gerekli uyarılar ve itirazlarımız yapılmıştır.

TÜRK EĞİTİM SEN olarak, il yönetim kurulu üyelerimiz ve Sakarya Üniversitesi sendika temsilciliğimizdeki yetkililerimizle birlikte, üniversite yetkili sendika belirleme sürecine yönelik yaşanan bu usulsüz ve kanun dışı uygulamalara karşı resmi itirazlarımız da gerçekleştirilmiştir.

Tüm bu uyarı ve itirazlarımız dikkate alınmamış olmasına rağmen, toplantı resmi tutanaklarına tarafımızca şerh düşülerek itirazlarımız kayıt altına alınmıştır. Ayrıca yaşanan tüm usulsüz ve kanunsuz işlemleri gerçekleştirenler hakkındaki görüşlerimiz ve uyarılarımız da üniversite yönetiminin ilgili birimlerine görüşmeler esnasında resmi olarak da bildirilmiştir.

Maalesef ne yetkili sendika belirlenmesi sürecinde ne de sonrasında bu haksız, adaletsiz, kanunsuz ve usulsüz uygulamalar ve sonuçları hakkında üniversite yönetimi tarafından herhangi bir düzeltme veyahut düzenleme gerçekleştirilmemiş, adalet temelli hiçbir somut adım da atılmamıştır.

Tüm bu yaşananlar ardından sendikamızca, üniversite yetkili sendika belirlenmesi sürecindeki usulsüzlüklere karşı resmi itirazlarla birlikte hem kendi tüzel kişiliğimiz hem de üyelerimizin haklarını aramak ve savunmak üzere Türk adaletine gerekli başvuru yapılmıştır. Yüce Türk adaletine yapılan başvuru hem bu

E imzadan sonra e mühür geliyor E imzadan sonra e mühür geliyor

yetki sürecinde yapılan usulsüz işlemler, bu kanunsuz işlemler sonucu tescil edilen yetkinin yeniden düzenlenmesi ve tüm uyarılarımıza rağmen bu işlemleri yapan üniversite personelleri hakkında olmuştur.

Bu doğrultuda ve gerçekleştirdiğimiz hak arayışı mücadelemiz sonucunda T.C. ANKARA 4. İŞ MAHKEMESİ’nin 2024/169 gerekçeli kararı elimize ulaşmıştır. Kararda yer alan bilirkişi raporunda; bahsi geçen sendika üyelik formlarından bazılarının üyelik numaralarının usulsüz olduğu, bazılarının 1 yıl evvel bazılarının da 12 yıl evvel doldurulduğu tespit edilmiş ve 15 üye formunun da ayrıca geçerli olamayacağı belirtilmiştir. Böylelikle de Eğitim Bir Sen üniversite yöneticilerinin, kendi sendikalarından istifa eden üyelerin formlarını kişilerin haberi dışında tekrar (1 aylığına) işleme koydurdukları ortaya çıkmıştır. Mahkeme kararıyla bu süreçteki gerçekler su yüzüne çıkmış ve ayrıca mahkemece geçtiğimiz yıl Sakarya Üniversitesindeki sendikal yetki konusunda “TÜRK EĞİTİM SEN’in yetkili olduğuna hükmedilmiştir”.

Bu kararla birlikte geçtiğimiz yıl sendikamızın alın teri ortaya koyarak elde edeceği haklı sendikal yetkisinin usulsüzce nasıl elinden alındığı ortaya çıkmıştır. Biz TÜRK EĞİTİM SEN olarak geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de temel ilkelerimizden, ahlaktan, adaletten ve hukuktan ayrılmaksızın sendikal mücadelemizi tüm samimiyetimizle sürdüreceğiz. Bu yaşanan süreçte bizlerle birlikte olan sendikamız genel merkezimiz, genel merkez hukuk birimimiz, il yönetim kurulumuz, Sakarya Üniversitesi temsilciliğimizin yöneticileri ve yetkililerimiz ile birlikte her türlü zorlukla bizlere güvenen ve hiç yalnız bırakmayan tüm üyelerimize gönülden şükranlarımızı sunarız.

Bu basın açıklamamız sayesinde de kamuoyuna saygıyla duyururuz."