Sakarya Eczacı Odası Başkanı Orhan Yontar “İlaç fiyatları artıkça eczanelerin karlılık oranı düşmekte. Eczanelerin dayanacak gücü kalmadı. Eczaneler kapanma noktasına gelmeye başladı" dedi.

Nurettin Eryılmaz’ın özel haberi

Sakarya’da eczanelerin camında nöbet listeleri asılırken diğer yanda da “devir nedeniyle kapalıdır” yazısı asıldığını anımsatan  Başkan Orhan Yontar, Bakanlığın; eczanelerin kar oranının artırılmasından ziyade eczanelerin karlılığını ve masraflarını karşılayacak olan TL bazında ilaç baremlerinin düzeltilmesi için yasal bir düzenleme yapması gerektiğini belirtti.

Kamuoyu net bir şekilde bilsin ki ilaç fiyatlarına gelen zammın eczane ekonomilerinin iyileştirilmesi ile ilgili  herhangi bir faydası  olmamış,sadece pansuman tedavisi olmasını sağlamıştır' diyen Yontar; "Aksine ilaç fiyatları arttıkça eczane kârlılığı azalmaktadır. Ülkemizin dört bir yanında hizmet veren eczacıların 1.basamak sağlık kuruluşları mensubu olduğu unutulmayıp, bu sebeple ilacın her zaman bulunulabilir,kolay ulaşılabilir ve eczacı gözetiminde sağlıklı şekilde sunumunun yapılmasını savunmaktayız. Bunu söylevlerimizi her platformda defalarca dile getirdik” dedi.

Başkan Yontar, “İlaçlardaki fiyat artışının durması gerekirken,tüm tarafların görüşleri alınarak doğru bir fiyat ve karlılık sisteminin kurgulanması daha uygun olacaktır.Kararname ile gündeme gelen diğer bir konu ise 2009 yılından bu yana hiçbir değişiklik yapılmayan eczacı ve eczaneler ile ilgili düzenlemedir. Kararnamede eczacılar ile ilgili yapılan ve Türk Eczacıları Birliği olarak teklif ettiğimiz düzenlemeleri maalesef kapsamamaktadır. Yapılan düzenleme mevcut ekonomik şartlarda eczacılarımızın ekonomik sorunlarını çözmenin çok uzağındadır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı: Can dostların en güvenli merkezi hizmete başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı: Can dostların en güvenli merkezi hizmete başladı

Başkan Yontar, “Eczane ekonomilerine yönelik yapılan bu değişikliğin, 13 yıllık geçmiş de gözetilirse,13 yıl sonucunda maliyet artışı, gelir erimesi,kur ayarlaması dikkate alınarak gerçekçi bir hale getirilmesi için acilen yeni çözüm yolları bulunması gerekmektedir.Bu sebeple her geçen gün ağırlaşan şartlarla birlikte Türk eczacılar Birliği, 54 Eczacı Odası ile birlikte “Eczane kapatmada dahil” eylemlilik kararımıza göre hareket edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarken ,Eczanelerimizin zor durumda olduğunu bir çok platformda ifade etmemize rağmen,iki eczaneden birinin kapanma noktasına geldiğini TEB ve 54 Bölge Eczacı Odalarımız ile birlikte yayımladığımız ortak deklarasyonda bu durumun sürdürülemez olduğunu vurgulamıştık" dedi.