banner198

banner327

banner197

banner326

SATSO Meclisi ekonomi gündemini değerlendirdi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Talip Kuriş başkanlığında meclis üyelerinin katılımı ile Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

EKONOMİ 26.11.2021, 10:38
11
SATSO Meclisi ekonomi gündemini değerlendirdi

Meclis Toplantısında yoklama ve gündem maddelerinin oylanmasının ardından 1190 no’lu Meclis oturumuna ait tutanak görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Ekim ayı Kat’i Mizan ve ekleri ile Bütçe İzleme Raporu, Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Vahap Gün’ün sunumunun ardından oylanarak, meclis üyeleri tarafından tasdik edildi.

Yönetim Kurulu’nun aylık faaliyetleri ve SATSO çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere kürsüye gelen SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Gün, şunları dile getirdi:

“Üreticisinden tüketicisine, tüccarından esnafına ve de çiftçisine hepimiz büyük bir mücadelenin içindeyiz… İş insanları olarak şartlar bizi çok zorlasa da taşın altına elimizi koyarak çalışmaya ve üretmeye devam etmeliyiz ediyoruz da…
Bu minvalde, sürdürülebilir bir ekonomi için üreten kesimin desteklenmesi ve maliyetlerin düşürülmesi yönünde ek tedbirler alınmasını ümit ediyor, ihracatın, üretimin, istihdamın devamlılığını sağlayacak, reel sektörü destekleyecek yeni politikaların en kısa zamanda belirlenmesini bekliyoruz.

Hepimiz biliyoruz ki; fiyat istikrarı, ekonomik ve sosyal istikrarın sağlanabilmesinin olmazsa olmaz koşuludur. Çünkü istikrarlı bir para, diğer bir deyişle istikrarlı bir fiyat, iyi işleyen bir piyasa ekonomisinin temel taşıdır. Bu alanda yaşanan belirsizlik; iş dünyasının üretken olmayan yabancı para ve gayrımenkul gibi alanlara kaymasına neden olmaktadır.

Son zamanlarda da yaşanan süreç hepimizin malumu… Ekonomide fiyat istikrarının sağlanması ve enflasyonun dizginlenmesine yönelik acil tedbirler alınmalı ve icra edilmelidir.

Ekim Ayı İhracatı ve Eylül İthalatı
Sakarya Türkiye ihracatçılar meclisi tarafından açıklanan son verilere göre ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 71,6’lık artış ile 558 milyon 230 bin dolarlık ihracat performansı gösterdi. TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı ithalatında ise: Ağustos’a göre yüzde 11 artışla 224.6 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdik.

Yatırım Teşvik İstatistikleri
En son açıklanan 2021 yılı Eylül ayı yatırım teşviklerine baktığımızda da, ilimizde toplam: 93 milyon Türk Lirası tutarında 11 yatırım teşvik belgesi alan firma olmuş ve bu yatırımlarda 226 istihdam öngörülmüştür.

Akreditasyon Denetiminden Geçtik A Seviye Oda Olduk
Üst kuruluşumuz TOBB tarafından akreditasyon denetimine tabi tutulduk. 2 gün süren denetimlerin ardından üyelerimize ve şehrimize verdiğimiz hizmet kalitesinin, düzenli iş akışımızın, yönetim ve personel kadromuzun kalitesinin ve kurumsal kapasitemizin ölçüldü değerlendirme sistemine göre “a kalite oda” olarak ülkemizin sayılı odaları arasındaki yerimizi aldık.

Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı Kitabımız Çıktı
Yaklaşık 2 yılı aşkın süredir, odamız koordinatörlüğünde, kültür komisyonumuz ve yayın komisyonumuzun yürütücülüğünde Sakarya Üniversitesi akademisyenlerinin yoğun emek verdiğimiz “Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı Bir Yemek Antropolojisi” kitabımız çıktı. Önemli bir antropolojik araştırma ve literatür kaynağı olan kitabımız ulusal anlamda da ses getirdi. Kitabımızın tanıtım programını da en kısa zamanda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu yayın büyük bir ekibin emekleri ile ortaya çıktı. Bunu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Bu doğrultuda herkese emekleri için teşekkür ederim.

Başta kültür ve yayın komisyonu başkanlarımıza ve üyelerine, SAÜ akademisyenlerine, Yemeklerin yapımında destek olan Mehlika Cinoğlu’na, Projenin her aşamasında destek veren odamız fahri danışmanı sayın Mustafa İsen’e, Bu yemeklerin topraktan sofraya kadar gelmesinde emeği geçen üretici kadınlarımıza, yemeklerimizi yapan şeflerimize, odamız proje geliştirme müdürü Elif Sarıoğlu’na, Yemeklerin fotoğraflanmasında emeği geçen odamız basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Memuru Hakan Kalmış’a ve fotoğraf sanatçıları Servet Sezgin, Cihat Çavdar ve Fatih Gürsel’e, işbirliği yaptığımız etnik kökenli kültür derneklerimiz olan Yerel Kültür Derneğine, Sakarya Kartvel Gürcü ve Laz Derneğine, Sakarya Trabzonlular Derneği’ne, Sakarya Abhaz Derneğine, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’ne, Serdivan Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Spor Kulübü derneğine teşekkür ederim. Ve buradan söylemeyi atladığım herkese emekleri için teşekkür ederiz.

OSB Master Planı
Hepimizin bildiği gibi ilimizin yatırıma uygun arazileri her geçen gün azalıyor ve bu durum dinamik dünyada rekabet gücümüzü azaltıyor. Sakarya’nın hakettiği yerde olabilmesi için planlı bir sanayileşme politikası ile şehrimizin yüzölçümünün yüzde 3’ünün sanayide kullanılmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Az önce de belirttiğim gibi planlı sanayileşme ve bunun için gerekli hazırlıkları yapmak amacıyla başladığımız yeni bir çalışmamız hakkında sizlere bilgi vermek isterim.

Endüstri master planı hazırlıyoruz. Kasım ayında bu çalışmamıza yönelik çalışmalara başladık. Biz OSB’lerle düzenli sanayileşme ve kentleşmeden yanayız, ancak OSB’lerin de plansız programsız yapılmasından yana değiliz. Ve bundan sonraki süreçte OSB’ler ve gelecek yatırımlar için ivedilikle çalışmalara başlamamız ve şehrimizi hazır hale getirmemiz gerekmektedir. Bu kapsamda, istihdamdan, alt yapıya, arıtmadan enerji ihtiyacının karşılanmasına, sosyal yaşamdan konut ihtiyacına ve eğitime kadar pek çok konu başlığı bu çalışmanın ana gündem maddesini oluşturacaktır. Bu doğrultuda kurduğumuz ve kurmayı planladığımız OSB’ler hakkında istişare yapmak amacıyla Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Aydın, OSBÜK Temsilcisi Günay Güneş ve 13 OSB temsilcisinin katılımıyla odamızda bir masterplan toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda OSB’lerimizin en önemli konu başlıkları ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Bu bilgiler ışığında ve yapılacak daha detaylı çalışmalar ile yol haritamızı çıkarıp eylem planlarımızı hazırlayacağız.”

Başkan Yardımcısı Cem Gün’ün konuşmasının ardından 27. Meslek Komitesi’nin talebiyle Yönetim Kurulu'nun, Ekmek Azami Fiyat Tarifesi teklifi görüşüldü. Konuyla ilgili açıklamada bulunan 27. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Ergin Balcı, “Meslek Grubu üyesi işyerlerimiz özellikle 300 gr. olmak üzere çeşitli gramlarda ekmek üretme talebinde bulundular. Yönetmelikte bu gramlarda ekmek olmadığı için Odamıza talepte bulundular. Buna istinaden 300 gr. 3 TL, 400 gr. 4 TL ve 840 gr. ekmeğin 8 TL’den satılması yönünde komitemiz karar almış ve Odamız yönetimine sunmuştur. Kilogram bazında bakıldığında ekmeklerde herhangi bir zam söz konusu değildir, tamamıyla yeni gramajlarda ekmek üretme isteğiyle alınmış bir karardır. Fiyat tarifesi de buna yöneliktir.” dedi.

Balcı’nın konuşmasının ardından Ekmek Azami Fiyat Tarifesi oylanarak valiliğe gönderilmek üzere meclis üyelerince kabul edildi.

Toplantının devamında Meslek Komitelerinin Sorunlarının Görüşülmesi bölümünde kürsüye gelen;
34. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Hüseyin Yavuzyiğit, “Son bir yılı aşkın süredir Türkiye ekonomisini sarsan, rekabet şartlarını ortadan kaldıran ve birçok sektörü darboğaza sokan, iflaslara ve işsizliğe sebep olan, alım gücünü bitiren “fahiş fiyat” artışlarıyla inşaat sektörü olarak biz de mücadele ediyoruz. Müteahhitler de özellikle son dönemde konutlarda yaşanan fiyat artışından oldukça rahatsız. Şöyle ki; inşaat malzemeleri ve işçilik ücretlerindeki değişkenlik ve fiyatlardaki aşırı artış sebebiyle konut fiyatları da bu paralelde artmakta, yaşanan süreç konut alacak vatandaşları mağdur ederken inşaat müteahhitlerine de olumsuz olarak yansımaktadır.

Bir diğer konu ise, Devlet ve kamu kurumuna sözleşme ile iş yapan müteahhitlerin, imza attıkları sözleşmede fiyatlar sabit kalırken piyasada malzeme fiyatları sürekli artmakta. Bu değişkenlik arasındaki fark müteahhitleri oldukça zorlamaktadır.

Bu yüzden geçmiş dönemlerde bu gibi hallerde uygulanan fiyat farkı kararnamesinin bir an önce çıkarılarak yeniden sektörün önünün açılmasını talep etmekteyiz. İnşaat sektörünün girdiği çıkmaz hem vatandaşı hem de sektör temsilcilerini zora sokuyor. İnsanların konut alma ve kiralamada alım gücünün düşmesi zincirleme olarak hepimizi etkilemektedir. Ülkemiz inşaat sektöründe enflasyonla doğru orantılı olacak şekilde fiyat istikrarının bir an önce tam anlamıyla sağlanmasını temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

15. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Ercan Başnuh, “Geçmiş meclis toplantısında bu yana dövizde yüzde 30 artış var. Sağlık sektöründe dövize endeksli ürünler çok fazla. Özellikle medikal cihaz ve malzemelerde devletin uyguladığı ve ödediği dövizde standartlaştırılmış fiyatlar var. Bu fiyatlar şu anki fiyatların 4’te 1’i oranında. Kalan fiyat farkını da maalesef işletmeler tüketiciden tahsis ediyor ve işletmeler ile tüketici karşı karşıya kalıyor. Bu fiyatlar güncellenmelidir.

Geleceğe tahmin ederek işletmelere yön vermek bizlerin işi olarak kaldı. İktisat ve siyasi dünya maalesef plan yapamıyor. Döviz kuru artık serbest bırakılmış bir vaziyettedir. Merkez Bankası sessizce kenara çekildi ve yılbaşındaki öngörüleri dahil aylık tahminleri de hep yanlış çıktı. Fiyatlar 1 ay önceden bile neye göre belirlenecek bilen yok. Ülkede bir otorite varsa iş dünyasının kendisini güvende hissedeceği bir liman oluşturmalıdır. Kurumlar kenara çekiliyorsa ortalığı kim toplayacak. İstikrarı kim sağlayacak? Biz net olarak iş dünyası olduğumuzu, siyasetin biz odaklı sorunlarda sorumluluk almadığını biliyoruz. İş dünyası olarak bu tabloda daha güvenli ve net söylemlere ihtiyacımız var.” dedi.

31. Meslek Komitesinden Meclis Başkan Yardımcısı Necmettin Kırık, “Bilişim sektörü donanım ve yazılım ürünü satışı üzerinde yoğunlaşıyor. Yazılım üreten firmaların ürettiği yazılımların bankalarda bir değer olarak görülmeme sorunları var. Yazılımcı firmaların finansman ihtiyaçlarında ürettikleri bu yazılım ürünlerinin ve çalışmaların bankalarda bir değer olarak görülmesi talepleri var.”

31. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Behlül Bayrak, “31. Meslek Komitesi olarak 3500 TL ve üstü fiyatlardaki telefonlara uygulanan taksit sınırının yükseltilmesine yönelik talep çalışması yaptık. Yakın zamanda bir zincir market bazı telefon modellerinde büyük bir indirim yaptı. Ancak bazı mağazalarına hiç bu ürünleri göndermezken bazılarına da 1’er adet stok gönderdi ve yapmış olduğu reklamlarda stok bilgisi vermedi. Bu kaosa yol açabilir, vatandaşı haksız bilgilendirme yapılıyor. Tüketici o fiyatı gördüğünde bizlerin işletmesine gelip normal fiyatlardan bizleri sorumlu tutuyor. Bizler bu konuda ciddi tutum sergileyeceğiz ve hakkı arayacağız.” diye konuştu.

21. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Taner Belge, “Otomotiv ve yedek parça sektörü bu günlerde bir çıkmaz içerisinde. Bir saatte 3 defa fiyat değişiyor, işletmeler rafındaki ürünleri fiyat istikrarsızlığından dolayı satamıyor. Sektörümüzü rahatlatacak bir açıklama, hamle bekliyoruz.” dedi.
Toplantının Dilek ve Temenniler bölümünde kürsüye gelen;

16. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Oktay Topçu, “Maalesef kurumlarda bürokratik oligarşi oluşmuş durumda. Seçilmiş kişiler kendi çıkardıkları yasalarla oturdukları koltuklarda kendilerinin çıkarları için kararlar almaktadırlar. Ancak asıl güç onları seçenlerdedir. Atanan bürokratlar da maalesef mutlak gücün kendinde olduğunu düşünmektedirler. Odamız şehrin en etkin ve en büyük STK’sı. Odamızın Yeni Genel Sekreterine görevinin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

17. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Adnan Borazancıoğlu, “Odamızdan mail başta olmak üzere birçok mesaj alıyoruz ve bazen çok mesaj trafiği olabiliyor. Önemli katkılar verilecek YOİKK toplantısı bile normal bir duyuru gibi geçiliyor. Aslında çok önem arz eden bir konu. Ek olarak; kur farklarından dolayı zararlarını ispat eden firmaların zarar oranları vergi matrahlarından düşülsün. Mümkünse en azından böyle bir katkı verilsin. Öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Ancak kutlanan iki farklı tarihte kutlanan öğretmenler günü var diye biliyorum.” dedi.

31. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Behlül Bayrak, “Yeni Genel Sekreterimize görevinde başarılar diliyorum. Ticaret AR-GE Komisyonu olarak Findeks grubu ile ortak bir çalışma yapacağız. Findeks ile sorunu olan üyelerimizin bu sorunlarına yönelik yapılacakların konuşulacağı bir organizasyon yapmayı düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı

23. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Nihat Cinoğlu, “Beraber yürüdüğümüz bu yollarda şimdi biraz ıslanacağız gibi görünüyor. En büyük hatamız hatayı dışarıda aramamızdır. Kendi kendimize yetebilecek bir durumdayken, tükettiğimizi başkasına ürettiriyoruz. Türkiye 24 milyon aileden oluşuyor ancak icra dosyaları 26 milyonu geçmiş durumda. Bir belirsizlik var ve üretim zorlaşmış durumda. Ülkemizde liderlik güç kültürüne dayanıyor ve artık bununla gençleri yönetmek olanaksız hale geliyor. Bunun yerine güçlendirme kültürü oluşmalıdır.” diye konuştu.

24. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Mustafa Yıldırım, öğretmen olması sebebiyle öğretmenler gününü kutlayan tüm meclise teşekkür ederek, “Öğretmenler günü nedeniyle iyi dileklerini ileten herkese şükranlarımız sunuyorum. Ülkemizde 2 tane öğretmenler günü var. Biz de 24 Kasım olarak kullanılıyor. 24 Kasım 1928 Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği gündür. 1981 yılında alınan kararda Atatürk’ün doğumunun 100. yılında 24 Kasım’ın artık öğretmenler günü olarak kutlanacağı belirlenmiştir. O günden bugüne 24 Kasım’da kutlanmaktadır. Bazı başka dünya ülkelerinde 5 Ekim olarak kutlanmaktadır.” diye bilgi verdi.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
SEDAŞ'tan memnun musunuz!
SEDAŞ'tan memnun musunuz!
13°
açık
Namaz Vakti 30 Kasım 2021
İmsak 06:25
Güneş 07:55
Öğle 12:52
İkindi 15:17
Akşam 17:39
Yatsı 19:04
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7