banner198

banner197

HAK VE ÖZGÜRLÜK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER...

Türk metal sendikası, metal işkolunda örgütlü diğer iki sendika Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş Sendikası ve DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ile MESS Grup Toplu İş Sözleşmesine yönelik 7 Ocak 2020 Salı günü İstanbul’da ortak bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını her üç sendikanın da üst kuruluşu olan İndustriALL Avrupa Sendikası’ndan Genel Sekreter Luc Triangle katıldı.

GÜNDEM 07.01.2020, 17:37 07.01.2020, 17:43
17
HAK VE ÖZGÜRLÜK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER...

Türk metal sendikası, metal işkolunda örgütlü diğer iki sendika Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş Sendikası ve DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ile MESS Grup Toplu İş Sözleşmesine yönelik 7 Ocak 2020 Salı günü İstanbul’da ortak bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını her üç sendikanın da üst kuruluşu olan İndustriALL Avrupa Sendikası’ndan Genel Sekreter Luc Triangle katıldı. Metal işkolunda ülkemizde örgütlü üç sendika, MESS’e karşı ilk kez ortak bir basın açıklaması düzenlerken, her üç sendikada metal emekçilerinin hak ve özgürlükleri için mücadele verdiğini belirterek, birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile metal işkolunda örgütlü üç sendika arasında ayrı ayrı devam eden ve 130 bin metal emekçisini kapsayan 2019 Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kısa bir süre önce tıkanmış ve her üç görüşmede de arabulucu safhasına geçilmişti. Taraflar arasında arabulucu safhasında da anlaşma sağlanamazken, arabulucu raporunun taraflara ulaştırılması bekleniyor.

***

İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında ilk olarak Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci konuştu. Değirmenci,  konuşmasında metal iş kolunda örgütlü üç sendikanın birlikteliğinin iyi bir mesaj verdiğini belirterek, sözleşmenin metal emekçilerinin beklentilerini karşılayarak masada bitirilmesi temennisinde bulundu.  

***

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin ardından Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu bir konuşma yaptı. Serdaroğlu, konuşmasında metal işkolunda örgütlü üç sendikanın MESS’e karşı bir araya gelmesinin çok önemli bir gelişme olduğunu vurgularken, bu birlikteliğin metal emekçileri adına iyi sonuçlar getirmesini diledi.

***

Metal işkolunda örgütlü diğer iki sendika genel başkanının konuşmasının ardından Genel Başkanımız Pevrul Kavlak da bir konuşma gerçekleştirdi.  Genel Başkanımız Kavlak, sendikamız Türk Metal’in IndustriAll Avrupa’ya kısa bir süre önce üye olduğunu hatırlatarak, Grup TİS Sürecinde sendikamıza verdikleri destekten dolayı IndustriAll Avrupa yöneticilerini teşekkür ederek konuşmasına başladı. Sendikamızın IndustriAll Avrupa’ya üyeliğini değerlendirerek konuşmasına devam eden Genel Başkanımız Kavlak; “Biz Türk Metal olarak çok yakın bir tarihte IndustriALL üyesi olduk. Bu üyelik için uzun süre çaba gösterdik. Bu çabamızın nedeni, asıl olarak tam da böyle bir dayanışma içindi. Metal işkolu için bu kadar önemli bir toplu sözleşme sürecinde, işçi sınıfının uluslararası dayanışmasının gücünü, burada hissetmek. O gücün arkamızda olduğunu bilmek bizim için önemlidir.  Bu nedenle, onların şahsında, Avrupa metal işçisi kardeşlerimizi de selamlıyorum.” dedi.

Genel Başkanımız Pevrul Kavlak’ın konuşmasından satırbaşları;

Ülkemizin üretim ve kar rekorlarını kıran, vergi rekortmeni olan, ihracat şampiyonları ile masadayız.

Konuşmasına grup TİS sürecinde kapsamında yer alan ve sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerine değinerek devam eden Genel Başkanımız Kavlak; “MESS ile yürütülen toplu iş sözleşmesine muhatap yaklaşık 130 bin işçinin 110 bini sendikam Türk Metal’in üyesidir. Bu üyelerimiz otomotiv sektörünün en büyük kuruluşlarında, Renault’ta, Ford’da, Tofaş’ta, Mercedes, TürkTraktör ve MAN Türkiye’de ve onların yan sanayisinde çalışıyor. Ayrıca sözleşme kapsamında, beyaz eşyada Arçelik ve Bosch gibi dev kuruluşlarda ve onların yan sanayisinde çalışan üyelerimiz var. Yani bu sözleşmeye muhatap işyerleri, ülkemiz sanayisinin can damarı olan işletmelerdir. Bu işletmeler aynı zamanda, ülkemizin üretim ve kar rekorları kıran, vergi rekortmeni olan, ihracat şampiyonlarıdır. Bu işletmelerde çalışan üyelerimiz bu rekorlarda büyük payı olan, üretken, verimli ve disiplinli metal işçileridir. Bu işkolunda elde edilen başarıda, işçilerimizin payı büyüktür.” dedi.

“Geçen sözleşmede aldıklarımızı önemli ölçüde kaybettik.”

Genel Başkanımız Kavlak, sendikamızın MESS’e sunduğu teklifi oluştururken ülke ekonomisinde yaşanan gelişmeleri dikkate alarak bir taslak hazırladığını belirterek şunları söyledi: “Üyelerimizin de katılımıyla uzun bir çalışma sonucunda bir taslak hazırladık. Üyelerimize iki büyük anket uyguladık. 700 temsilci arkadaşımızı Ankara’da topladık. Onların bu sözleşmeden beklentilerini tespit ettik. Sözleşmeye bu şekilde hazırlandık. Geçen dönem imzaladığımız 2017-2019 dönemi toplu sözleşmesinde aldığımız ücret zamları ve sosyal haklar üyelerimizi memnun etmişti. Yüzyılın Sözleşmesi olarak adlandırdığımız bu sözleşme kamuoyundan da büyük bir destek görmüştü. Ancak ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler gittikçe artan enflasyon ve hayat pahalılığı, birbiri ardına gelen zamlar nedeniyle üyelerimiz son iki yılda ciddi bir kayıp yaşadı. Geçen sözleşmede aldıklarımızı önemli ölçüde kaybettik. Biz de, işte tüm bu gerçekleri düşünerek hareket ettik. Kayıplarımızı telafi edecek ve üyelerimizin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmelerini sağlayacak bir ücret için taslağımızı hazırladık ve ilk altı ay için yüzde 26,28 oranında bir artış talep ettik.”

“Bize göre açıklanan resmi enflasyon, hayatın gerçeklerini yansıtmıyor.”

MESS’in ücret zammı olarak dönemsel enflasyon oranını teklif ettiğini dile getirerek konuşmasına devam eden Genel Başkanımız Kavlak; “Ülkemizde diğer işkollarında biten sözleşmeler asgari ücrete gelen artış vs. göz önüne alındığında bu talebimizin yüksek olduğunu düşünenler var. Nitekim MESS yetkilileri de aynı görüşteler. Bu nedenle bize ancak ilgili dönemin açıklanan enflasyonu kadar artış verebileceklerini söylüyorlar.  Ancak açık söylemek isterim ki, bize göre açıklanan resmi enflasyon, hayatın gerçeklerini yansıtmıyor. Çarşının, pazarın enflasyonu ile uymuyor. Bakın, Ekim 2019 tarihi itibariyle tüketici fiyatları yıllık %16,81 oranında artmıştır. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise %22,25’dir. Son 4 ayda elektriğe %32,13 ve doğalgaza %31,15 oranında zam geldi. Bunlar resmi veriler. Hükümet harçları, vergiyi, para cezalarını Ya da köprü ve otoyol geçişleri gibi kamusal hizmetlerin ücretini artırırken yeniden değerleme oranı olan %22,58’i esas alıyor. Ona göre artış yapıyor. Aksi halde kamunun zarar edeceğini söylüyor. Ancak işçiye, memura, emekliye gelince çok daha düşük bir enflasyon hesabı bizlere dayatılıyor. Bu bizim için kabul edilemez bir durumdur. O nedenle biz, toplu sözleşme masasına TUİK tarafından açıklanan enflasyona göre oturamayız.” dedi.

“Bize verilen altı aylık yüzde 6,05’lik ücret artışını kabul etmedik.”

MESS sürecinde gelinen son durumu değerlendirerek konuşmasına devam eden Genel Başkanımız Kavlak; “MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri için 7 Ekim günü masaya oturduk. 44 maddeyi herhangi bir sorun yaşamadan tarafların anlaşmasıyla geçtik. Ancak 64 maddede ve 2 yönetmelikte uzlaşma sağlayamadık. Özellikle parasal maddelerde MESS’le uzlaşamadık. Bize verilen altı aylık yüzde 6,05’lik ücret artışını kabul etmedik ve uyuşmazlık zaptını tutarak masadan kalktık. Şu anda resmi arabulucu aşamasındayız. Arabulucu yaptığı iki toplantıda da tarafları uzlaştıramadı. Raporunu sanıyorum bugünlerde verecek. Biz bu süreçte MESS’in bu tutumuna karşı eylemlere başladık. İlk önce fazla mesaileri kaldırdık. Ardından da yürüyüşler ve toplu basın açıklaması eylemleri yaptık. Uyarı eylemleri olarak başladığımız bu sürece bu haftadan itibaren üretimden gelen gücümüzü ortaya koyarak devam ediyoruz. Dünden itibaren yani 6 Ocak pazartesi gününden başlayarak, vardiya giriş çıkışlarında iş durduruyoruz. İlk planda dünkü eylemimizde 10 dakika ile iş durdurmaya başladık. Bu süreyi 15 dakikaya, sonra da 20 dakikaya çıkaracağız. 19 Ocak’ta ise yaklaşık 55 bin üyemizin bulunduğu Bursa’da büyük bir uyarı mitingi yapacağız. Bütün bunlardan sonuç alamazsak eylemlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Süreyi daha da artırarak iş durdurmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Metal emekçileri olarak ürettiğimizden, hak ettiğimiz payı istiyoruz.”

Genel Başkanımız Kavlak, sendikamızın metal emekçileri için ürettiğinden hakça pay istediğine dikkat çekerek devam ettiği konuşmasında şunları söyledi: “Bu ülkede bütün emekçiler insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmek istiyorlar. Ürettiklerinden, kazandırdıklarından hakça pay almak istiyorlar. Sonuç olarak biz de bu ülkede yaşıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu koşulları iyi biliyoruz. Ekonominin gerçeklerini görüyoruz. Ancak biz kendi gerçeğimizi de iyi biliyoruz. Ülkemizin en önemli sanayi kuruluşlarında çalışan nitelikli üretim yapan, patronların karlarına kar katan metal emekçileri olarak ürettiğimizden hak ettiğimiz payı istiyoruz. Bu konuda mücadelemiz devam edecek. Kazanana kadar da durmayacağız.”

“Hepimiz metal emekçilerinin hak ve özgürlükleri için mücadele veriyoruz.”

Konuşmasını ülkemizde metal işkolunda örgütlü üç büyük sendika olduğuna belirterek tamamlayan Genel Başkanımız Kavlak; “Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Bu işkolunda örgütlü olan üç büyük sendika var. Bizler farklı işyerlerinde örgütlüyüz. Bu sözleşme kapsamındaki işçilerin yüzde 92’sini Türk Metal olarak biz temsil ediyoruz. Zaman zaman rekabet içinde de oluyoruz ancak hepimiz metal emekçilerinin hak ve özgürlükleri için mücadele veriyoruz. Bu anlamda, büyüklüğe küçüklüğe bakmadan kendimizi birbirimizden ayrı görmüyoruz. Bu süreçte hem Birleşik Metal-İş ile hem de Çelik-İş ile bir araya gelmekten mutluyum. Onlara da bu süreçte başarılar diliyorum.” dedi.

***

Genel Başkanımız Pevrul Kavlak’ın konuşmasının ardından son olarak İndustriALL Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Luc Triangle bir konuşma gerçekleştirdi.  Luc Triangle, konuşmasında Avrupa'daki tüm sendikaların Türkiye’deki gelişmeleri takip ettiğine dile getirerek; “Bizler Türkiye’deki metal emekçilerinin sadece enflasyon kaybı oranınca zam almasını değil, üretilen değerden de hakça pay almasını istiyoruz.” dedi.

***

İstanbul’da düzenlenen toplantıya, TÜRK-İŞ’e bağlı Deriteks Sendikası Genel Başkanı Musa Servi, TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, TÜRK-İŞ İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, Genel Başkan Yardımcılarımız Yusuf Ziya Odabaş, Uysal Altundağ, Halil Faki Erdal, Genel Mali Sekreterimiz Murat Salar, MESS’e bağlı işyerlerinde örgütlü Şube Başkanlarımız ve işyeri sendika baş temsilcilerimiz katıldı. Toplantıya metal işkolunda örgütlü diğer iki sendikanın yöneticileri ve temsilcileri de katıldı. 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
SEDAŞ'tan memnun musunuz!
SEDAŞ'tan memnun musunuz!
19°
kapalı
Namaz Vakti 25 Eylül 2021
İmsak 05:16
Güneş 06:41
Öğle 12:55
İkindi 16:19
Akşam 19:00
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivas Belediyespor 3 9
2. Bodrumspor 3 9
3. Ankaraspor 3 7
4. Hekimoğlu Trabzon 3 7
5. Silahtaroğlu Vanspor FK 3 7
6. Somaspor 3 7
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 3 7
8. Etimesgut Belediyespor 3 6
9. Çorum FK 3 5
10. Sakaryaspor 3 5
11. Sarıyer 3 4
12. Serik Belediyespor 3 3
13. Afjet Afyonspor 3 2
14. İnegölspor 3 2
15. Diyarbekirspor 3 1
16. Ergene Velimeşespor 3 1
17. Turgutluspor 3 0
18. Adıyaman FK 3 0
19. Kahramanmaraşspor 3 0
20. Niğde Anadolu FK 3 0
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 6 9
9. Boluspor 5 7
10. Samsunspor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0