banner198

banner197

İşte Marmara'yı deniz salyasından kurtacak 22 eylem planı!

Bakan Murat Kurum, 22 maddelik müsilaj eylem planını açıkladı. "Marmara Denizi'ni kaderine terk etmeyeceğiz" diyen Bakan Kurum maddeleri tek tek açıkladı.

GÜNDEM 06.06.2021, 18:16
22
İşte Marmara'yı deniz salyasından kurtacak 22 eylem planı!

Son aylarda Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj sorunu (deniz salyası) Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri oldu. Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda bu durumun oluşturacağı tehlikelere dikkat çekerken, açıklamalar vatandaşları tedirgin etti.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde konuya değindi ve müsilaja karşı derhal harekete geçilmesi için talimat verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ise müsilaj kabusuna karşı harekete geçti ve çalışmalarına başladı.

AK PARTİ MECLİSE ÖNERGE VERECEK
Deniz Salyası konusu AK Parti'nin de birinci gündem maddeleri arasında yer alırken, konuyla ilgili olarak meclise önerge verilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. "Marmara Denizi'ni kaderine terk etmeyeceğiz" diyen Bakan Kurum maddeleri tek tek açıkladı.

İŞTE BAKAN KURUM'UN AÇIKLADIĞI ACİL EYLEM PLANI

* Marmara bölgesinde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmaları yürütülmesi amacıyla bir koordinasyon kurulu kurulacak.

* Marmara Denizi bütünleşik, stratejik planı 3 ay içinde hazırlanacak.

* Marmara Denizi'nin çevresi koruma alanına çevrilecek.

* 8 Haziran'da 7/24 müsilajın tamamen temizlenmesine yönelik acil çalışma başlatılacak.

* Bölgede bulunan, kirliliğin en büyük nedenlerinden biri olduğu tespit edilen atık su tesislerinin tamamı biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek.

* Marmara denizine deşarj yapan tesislerin standartlarını güncelleyeceğiz.

* Atık su arıtma tesislerimizle birlikte yeniden kullanım oranı arttırılacak.

* Atık su arıtma tesislerini işletme, OSB'lerin ileri arıtma teknolojilerine geçişleri hızlandırılacak.

* Kamu özel sektör işbirliği modelleri hayata geçirilecek. Verdiğimiz destekleri artıracağız.

* Gemilerin atık sularıyla ilgili bir düzenleme yapılacak.

* Tersanelere ilişkin temiz üretim destekleri artırılacak. Çevreci teknikler kullanılacak.

* Atık su arıtma tesislerini 7/24 izleyeceğiz. 150 izleme noktası oluşturulacak.

* Marmara kıyılarını kapsayacak şekilde atık ve deniz çöpleri eylem planı hazırlanacak.

* İyi ve organik tarım uygulamasıyla sulama sistemleri yaygınlaştırılacak. Kirliliklerin Marmara'ya ulaşmasını engelleyeceğiz.

* Havzalarda tampon bölgeler ve yapay sulama alanları oluşturulacak.

* Peyniraltı suyu gibi kirliliğin önlenmesi için teknolojik adımlar atılması.

* Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik maddelerinin kullanımı azaltılacak.

* Marmara'daki tüm hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek.

* Balıkçılık sektöründe ekosistem temelli yapılması sağlanacak, koruma alanları genişletilecek.

* Balıkçılarımıza da ekonomik destek sağlanacak.

* Bilgilendirme süreci başlatılacak. Bir platform kurulacak.

* Deniz suyu sıcaklığına ilişkin azaltılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek.

* Bu eylem planı 3 yıl içerisinde tamamlanacak.

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"MARMARA DENİZİ'Nİ KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ"
Bugün Marmara Bölgesi'ndeki vali ve Belediye Başkanlarımızla önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak akılla hazırladığımız Marmara Denizi'ni koruma eylem planını istişare ettik. Ortak bir irade ile Marmara Denizi'ni kaderine terk etmeyeceğiz dedik ve bu çerçevede çalışmalarımızı yaptık.

"ÇEVRE YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYORUZ"
İklim değişikliği ile mücadelenin çözümü çevre yatırımlarından geçmektedir. Bakanlık olarak yatırımlar yapıyoruz. Çevre yatırımlarına devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum.

"BİRLİKTE HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ"
Son derece yaygın bir kirlilik yaşıyoruz. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan müsilaj (Deniz Salyası) sorunuyla karşı karşıyayız. Çözüm noktası çok net. Hedefimizi vatandaşlarımızın gönlünü sızlatan görüntüleri yok etmektir. Bu anlamda el birliği yapmak güç birliği yapmak, birlikte hareket etmek zorundayız. Bir an önce kirlilik türü ve sebep varsa ortadan kaldırmak önemli hedefimizdir.

"EN GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞTAYI YAPTIK"
Son yılların en geniş kapsamlı çalıştayını yaptık. Dün de bir değerlendirme toplantısı yaptık. Bu süreci tüm taraflarla istişare ederek yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Bu toplantıda sunulan önerileri dinledik.

"BİLİM VE TEKNİK KURULU OLUŞTURULACAK"
Marmara bölgesinde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sanayi odaları ve STK'lardan müteşekkil Koordinasyon Kurulu; Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde ise Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulacak.Koordinasyon Kurulumuzu önümüzdeki hafta itibariyle oluşturuyoruz. Kurul haftalık ve aylık toplantılarla; tüm çalışmaları ortak bir akılla ele alacak ve bu kurul sayesinde katılımcı bir süreci koordine edeceğiz.

"ÜÇ AY İÇERİSİNDE HAZIRLANACAK"
Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı üç ay içerisinde hazırlanarak çalışmalar bu plan çerçevesinde yürütülecek.

"MARMARA DENİZİ'NİN TAMAMI KORUMA ALTINA ALINACAK"
Marmara Denizi'nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları başlatacağız. Bu çalışmayı sayın cumhurbaşkanının onayı sunacağız. Bu çalışma ile Marmara Denizi'nin biyolojik çeşitliliğini koruma altına alacağız.

"ACİL ÇALIŞMA BAŞLATACAĞIZ"
8 Haziran günü 7/24 esası itibarıyla müsilajın tamamen temizlenmesine yönelik acil çalışma başlayacağız. Marmara'nın hemen hemen her noktasında deniz yüzeyi temizleme araçlarıyla seferberlik başlatacağız.

"İLERİ BİYOLOJİK ATIK SU ARITMA SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"
Bölgede bulunan, kirliliğin en büyük nedenlerinden olduğunu tespit ettiğimiz atık su arıtma tesislerinin tamamını ileri biyolojik atık su arıtma sistemine dönüştüreceğiz.

Marmara Denizi'ne deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartları 3 ay içerisinde güncellenerek hayata geçirilecek.
İlgili mevzuata yeni düzenlemeler getireceğiz. Deşarj standartlarını Marmara Denizinin hassas yapısını dikkate alarak yapacağımız bu düzenlemeyi uygulamaya alacağız.

"GEREKLİ TÜM ADIMLARI ATTIK, ATIYORUZ"
Arıtılmış atıksuların mümkün olan her yerde yeniden kullanımı artırılacak, desteklenecek. Temiz üretim teknikleri uygulanacak.Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada su kaynakları iklim değişikliğinden önemli oranda etkilenmekte. Bu nedenle arıtılan suların geri kazanımı büyük önem arz etmektedir.Bu kapsamda, ülkemizde hâlihazırda %3,2 olan arıtılarak yeniden kullanılan atıksu oranımızı 2023 yılında %5'e, 2030 yılında ise %15'e çıkarma hedefimiz var. Gerekli tüm adımları attık, atıyoruz.

"OSB'LERİN GEÇİŞİ HIZLANDIRILACAK"
Atıksu arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak.
Arıtma tesislerini, nasıl yapacaklarına dair standartları tüm OSB'lerimize vereceğiz. Verdiğimiz tarih içerisinde hayata geçirip geçirmediklerini takip edeceğiz. Tesisleşmesini gerçekleştirmedikleri takdirde, her türlü cezai işlemi ve hatta kapatma cezasını tavizsiz bir şekilde uygulayacağız.

TESİSLERİN YAPIMI VE İLETİLMESİYLE İLGİLİ
Atıksu arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesini çok daha kolay hale getirmek için kamu-özel sektör işbirliği modelleri hayata geçirilecek. Bu konuda kanuni düzenlemelere giderek, atıksu arıtma tesislerinin yapım ve işletmelerine Bakanlık olarak destek vereceğiz.

"GEMİLERİN ATIKSULARINI BOŞALTMASI ÖNLEMEK İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK"
Marmara Denizi'ne gemilerin atıksularının boşaltılmasının önlenmesine yönelik üç ay içerisinde düzenleme yapılacak.Bu düzenlemeyle Marmara Denizi'ne giriş yapan gemilerin atıklarının Boğaz girişlerinde atık alma gemilerine veya atık kabul tesislerine vermelerini sağlayacağız. Bu kapsamda yerel yönetimlerimizle birlikte gemilerin takibini sıkı bir şekilde yapacağız. Denetimlerimizi artıracağız.

"TERSANELERDE TEMİZ ÜRETİM TEKNİKLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK"
Tersanelerde temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak. Tersaneler deniz ile doğrudan temasta olan gemi inşa ve bakım merkezleridir. Bu noktalarda daha çevreci teknikler kullanılarak olası deniz kirliliklerinin önüne geçeceğiz.

"MARMARA DENİZİ'NDEKİ İZLEME NOKTASI 150'YE ÇIKARILACAK"
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde; alıcı ortama deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izlenecek. Marmara Denizi'ndeki 91 izleme noktası 150'ye çıkarılacak. Türkiye Çevre Ajansı eliyle, Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimler uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak artırılacak.

"DENİZ ÇÖPLERİNİN %90'I KARASAL KAYNAKLIDIR"
Marmara Denizi kıyılarını kapsayacak şekilde Bölgesel Atık Yönetimi Eylem Planı ve Deniz Çöpleri Eylem Planı üç ay içerisinde hazırlanarak uygulamaya konulacak. Denizlerimizde oluşan plastik gibi katı atıkların, deniz çöplerinin %90'ı karasal kaynaklıdır. Yani evlerimizde, sanayimizde üretilmektedir.

"SULAMADA KULLANILAN SU MİKTARINI AZALATACAĞIZ"
İyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile basınçlı ve damlama sulama sistemleri yaygınlaştırılacaktır. Böylelikle sulamada kullanılan su miktarını azaltacağız, dereler vasıtasıyla kirliliklerin Marmara Denizi'ne ulaşmasını engellemiş olacağız.

"TAMBON BÖLGELER OLUŞUTURLACAK"
Marmara Denizi'yle ilişkili havzalarda, dere yataklarına yapay sulak alanlar ve tampon bölgeler oluşturularak kirliliğin denize ulaşması önlenecektir.

"TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMLER SAĞLANACAKTIR"
Zeytin karasuyu ve peynir altısuyu kaynaklı kirliliğin önlenmesi için, atık su azaltımını gerçekleştirecek teknolojik dönüşümler sağlanacaktır.

Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımı aşamalı olarak azaltılacaktır. Organik temizlik ürünleri teşvik edilecektir.

Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek.

Balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılması sağlanacak, koruma alanları geliştirilecek.

Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacaktır.

Deniz kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılarak, kamuoyunun bilgilendirecek bir platform oluşturulacak. Alacağımız tedbirlerin vatandaşlarımıza duyurulmasını sağlayacak, Marmara denizimizi milletimizle birlikte koruyacağız.

Soğutma suları ve termal tesislerden oluşan sıcak suların Marmara Denizine etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak.Allah'ın izniyle bu eylem planlarımız kapsamındaki yatırımlarımızı yerel yönetimlerimizle birlikte 3 yıl çerisinde tamamlayacağız. Marmara Denizimizi; içerisindeki binbir çeşit balıklarımızı, canlılarımızı koruyarak en saf, en duru en temiz, en canlı haliyle geleceğe taşıyacağız.
 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
SEDAŞ'tan memnun musunuz!
SEDAŞ'tan memnun musunuz!
17°
kapalı
Namaz Vakti 19 Haziran 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:04
İkindi 17:04
Akşam 20:39
Yatsı 22:30
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30