Hazırladıkları "İş piyasası için dijital anlamda hazır bir jenerasyon" isimli projeleri ile öğrencileri eğitimler alacak. İlk hareketlilikten sonra sırasıyla Türkiye ve Romanya’da eğitimler verilecektir. Nisan 2022 de başlayan proje Temmuz 2023’e kadar sürecektir. Okullar arası eğitimlerle geçecek proje Avrupa Birliği tarafından destekleniyor.

783824b9-bbf2-44bf-8a6f-5b350dab6b35719a42ac-3df7-4f7d-bc16-1a678c378da6