Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, 7351 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nun oranı düzenleyen 32. maddesine eklenen yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkralarda yer alan düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, 7351 sayılı Kanun ile imalatçılar ve ihracatçıların bu faaliyetlerinden 2022 ve sonraki hesap dönemlerinde elde edecekleri kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi oranında 1 puan indirime gidildi.

3 MADDEDE DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeye göre, 32. maddeye şu eklemeler yapıldı:

• İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır.

• Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmaz.

• Yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanır.”