Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı

İnşaat Mühendisleri Sakarya Şubesi ve Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nca 'Türkiye Deprem Gereği-Yapılar Neden Göçer? 've ' Deprem Yönetmeliği -Kahramanmaraş Depremleri' konulu seminer gerçekleştirildi.

İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi Toplantı Salonunda yapılan seminere çok sayıda katılım sağlandı. 

Açılış konuşmasını İMO - İnşaat Mühendisleri Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Semih Uçar yaptı.

Uçar; "

Vatandaşlarımızın deprem güvenlikli yapılarda oturmalarını sağlamak için deprem bölgelerinde ivedilikle riskli yapı envanteri çıkarılması, riskli yapıların önceliklendirilmesi, mevcut yapı stokunun güçlendirilmesi, kentsel dönüşüme sokulması ve depreme dirençli hale getirilebilmesini içeren, rant odaklı olmayan, kamu yararı gözetilerek, insan odaklı ve bütüncül düşünceleri içeren çok sayıda basın açıklaması, bilimsel çalışmaları sunduk.
Ne yazıktır ki ; insanların barınma ve afet önlemlerinin sağlanması devletin görevi iken, bu sorumluluğu malike bırakan, mevcut durumun daha da sağlıksızlaşmasına sebep olan, bilim ve tekniğe aykırı olan, oy ve gelir elde etmek amacıyla imar barışı adı altında topluma sunulan imar aflarına karşı basında ve çeşitli platformlarda bunun yanlış olduğuna, telafisi zor durumlar yaratacağını dile getirdik ve nitekim haklı çıkarak olumsuz  sonuçlarını  da Kahramanmaraş depremleri ile gördük.
Şubemizin her zaman vurguladığı gibi, kente ilişkin kararlarda, insana önem veren, insanı öncelikleyen, kentte yaşayanların yaşam kalitesini ve konforunu yükselten, bilim ve tekniğe uygun, kapsamlı bir araştırmaya dayanan, planlı bir çalışmanın sonucu katılımlı ve bütüncül bir anlayışla kararlar alınmalıdır. Bu nedenle, iki yıllık çalışma dönemimizde kentin ve insanın gerçeğine uyan çalışmalar yapılmasının önemli olduğu düşüncesiyle hareket ettik. Kentimizin deprem önlemleri, sıvılaşan zeminleri, afet hazırlı ve müdahale, proje sorunları,  mevcut yapı stoku, envanter çalışmaları, hukuksal sorunlar, mesleki sorumluluk sigortası, ulaşım, kent içi trafik, yapı denetim, imar ve çevre sorunlarının çözümü konusunda, bilgi ve birikimlerimizi, araştırmalarımızı, önerilerimizi paylaştık. Bu doğrultuda diğer meslek odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte çalışmalar içinde yer aldık, kentteki yanlış projelerin karşısında kararlılıkla durduk.

Bu Dönem içerisinde yüzyılın afeti dediğimiz, 11 ilimizi etkileyen, dünyada eşi benzeri olmayan, 6 saat ara ile ardışık gerçekleşen, belirli bölgelerde yönetmelik değerlerini aşan, bilim ve teknik uzmanları için yeni bilinmeyen araştırma alanları açan,  Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerini yaşadık.

İnşaat Mühendisleri Sakarya Şubesi ve temsilcileri olarak Tüm üyelerimize hasar tespit eğitimi aldırarak, depremden etkilenen tüm illerde gözlem ve inceleme yapmak, yaşanılmış deprem tecrübelerimizi bölgeye aktarabilmek ve hasar tespitlerinde görev almak üzere afet bölgesine gittik.

İMO mesleğin , meslektaşların, toplumsal yarar ilkesinin savunulduğu bir odadır. Yeni çalışma döneminde bu savunma ve hak aramaların daha da artacağı açıktır. Açık olan bir nokta daha bulunmaktadır. İmo Sakarya Şubesi bu süreçten de alnının hakkıyla geçerek mesleğini ve meslektaşlarını korumasını bilmiştir ve bundan sonrada bilecektir. İMO kadroları buna muktedirdir" dedi.

Whatsapp Görsel 2024 02 28 Saat 22.03.53 Be7Ee0F4Whatsapp Görsel 2024 02 28 Saat 22.03.53 9D7E4651Whatsapp Görsel 2024 02 28 Saat 22.03.52 24Fb0D6B