Kaynarca Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çakar ve Süt Üretcileri Birliği Başkanı Mesut Akdeniz tarafından düzenlenen, MAY Tohum tarafından sunumu yapılan, “Hayvancılıkta kalite yolculuğu Toplantıları” etkinliği Kaynarca Belediye Konferans Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

SYKD’nin Ramazan Bayramı programına yoğun ilgi SYKD’nin Ramazan Bayramı programına yoğun ilgi

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kaynarca Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çakar, “Ülkemizin yetiştirdiği değerli hocalarımızdan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Türkmen’in hayvan hastalıkları ve hayvan besleme ile ilgili bir sunum yapacaktır. Sunumun güzel ve yararlı geçmesini dilerim” dedi. 

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. İsmet Türkmen, MAY Tohum Bölge Müdürü Ahmet Akman, MAY Tohum Bölge Uzmanları Okan Berber (Ziraat Mühendisi), Emre Kanburoğlu (Ziraat Mühendisi), MAY Tohum Mısır Teknik Müdürü Halil İbrahim Sayar’ın katıldığı toplantıda MAY Tohum’un Şampiyon danelik ve silajlık mısır çeşitleri tanıtılırken, Prof. Dr. İsmet Türkmen, “Hayvan beslemede mısır silajı kullanımının önemi”, “Hayvan yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlar ve çözümleri” konularında eğitim verdi. 

Türkmen, “Buzağıların ishalden ölmelerinin en büyük nedeni su kaybıdır Su kaybının elektrolit içeren sıvılar verilerek giderilmesi durumunda buzağı kayıpları çok büyük ölçüde önlenebilir. Mısır hayvan dostu bir yem maddesidir. İçermiş olduğu yüksek nişasta ve yağ nedeniyle hayvanların enerji ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılar” diye konuştu. Seminere Kaynarcalı üreticiler tarafından geniş katılım sağlandı.

Thumbnail Thumbnail I M G 1419Thumbnail Thumbnail I M G 1416Thumbnail Thumbnail I M G 1415

Thumbnail Thumbnail I M G 1412