Sakarya Bölgesi Veteriner Odası Başkanı Mustafa Yıldız, yaklaşan Kurban Bayramı'nda kurban keseceklere çağrıda bulundu. Yıldız, "Ülkemizde sığırcılığın geleceği açısından halkımızdan dişi hayvanların kurban edilmemesini istiyoruz" dedi.

Yıldız, "Yaklaşan kurban bayramı nedeniyle halkımızda tatlı bir telaş mevcut. Bir yandan bayram hazırlıkları yapılırken bir yandan da kurbanlık hayvan seçimi yapılmaktadır. Halkımızdan kurbanlık hayvan seçerken dişi sığırları tercih etmemelerini rica ediyoruz. Ülkemizin hayvancılığının geleceği açısından , gelecek nesillere güzel bir hayvancılık miras olarak bırakmak için dişi damızlık hayvanları kurban edilmesini istemiyoruz. Dişi damızlık hayvanları kurbanda kesime sevk edilmesi ülkemizin hayvancılığına vurulacak en büyük darbelerden biridir. Olaya dinimiz açısından bakıldığında görüşümüze benzer din işleri yüksek kurulu kararlar almıştı." dedi.

Kalyoncu ailesi piknikte buluştu Kalyoncu ailesi piknikte buluştu

Yıldız, "Din İşleri Yüksek Kurulu, 22/11/2017 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki SAYAR’ın Başkanlığında toplandı. İbadetler Komisyonu tarafından hazırlanan “Dişi Hayvanların Kurban Olarak Kesilmesi” adlı metin görüşüldü. Günümüzde de benzer bir bakış açısıyla farklı görüşlerin ortaya konulması ve farklı tedbirlerin alınması tabiidir. Nitekim benzer tedbirlerin Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde de alındığı görülmektedir. İbn Abbas’ın naklettiğine göre bir dönem develerin azalması üzerine Hz. Peygamber sahabilere sığır kesmelerini emretmişti. (İbn Mâce, “Edâhî” 5.) Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu uygulaması, kurbanlık seçiminde, sosyo-ekonomik şartların, kurbanlık hayvanların sayısal ya da niteliksel olarak o andaki özel durumlarının dikkate alınması gerektiğini ve hayvancılık politikası açısından bazı tedbirlerin alınabileceğini göstermesi açısından önem arz etmektedir." dedi.

Yıldız, "Dolayısıyla günümüzde de toplumun menfaati dikkate alınarak hayvan neslinin korunması, dişi hayvanların kurban edilmesinden kaynaklanan maddi kaybın önlenmesi gibi maslahatlar da gözetilerek dişi hayvanların kurban edilmesinin kısıtlanmasında dini bir sakınca bulunmamaktadır. Bu itibarla dişi hayvanların kurban edilmesinin hayvan üretimine zarar vermesi halinde, kurban kesiminde erkek hayvanların tercih edilmesi dinen de uygun olur. Halkımıza şimdiden güzel bir bayram geçirmelerini dilerim." dedi.