Mesleki Teknik ve Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerinin istihdam ve işgücüne katılım oranlarının artırılmasına yönelik protokol Sakarya Valiliğinde düzenlenen programla imzalandı. Yapılacak çalışma ile pilot uygulama yapılacak 45 okul ve eğitim merkezinde öğrenciler için istihdam izleme grubu oluşturularak, mezunların istihdamlarının takibe alınması ve işe yerleştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca, her istihdam izleme grubuna İŞKUR’dan İş ve Meslek Danışmanı görevlendirilerek, mezunların işgücü talepleri ile eşleşmesi, eşleşme sağlanamayan durumlarda, İŞKUR programlarından ve faaliyetlerinden yararlanarak istihdama katılmaları planlanıyor. Böylece, İŞKUR’un yeni işgücü arz kaynaklarına ulaşması yanında, işsizlik oranı yüksek olan genç işgücünün, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının yükseltilmesi ile meslek okullarının işe yerleştirme sayılarının artırılması hedefleniyor.

Mesleki Teknik ve Anadolu Liselerinin istihdam oranlarının artırılmasına yönelik müşterek çalışmanın duyurulduğu protokol imza törenine Vali Yaşar Karadeniz, İŞKUR Genel Müdürlüğü İstihdam Uzmanları Soner Ulukütük ve Şebnem Işık ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Tekin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve SGK İl Müdürü Erhan Çavuş katılım sağladılar.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda yapılan sunumda; projenin ilk etapta 5’i Mesleki Eğitim Merkezi olmak üzere 45 Mesleki ve Teknik Eğitim kurumunda uygulamaya başlanacağı, proje öncesi yapılan çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlar paylaşıldı. Söz konusu kurumlarda 21.737 öğrencinin eğitime devam ettiği, Ekim-2023 ayı itibariyle son 3 yıl içerisinde 6.551 mezun olanlar arasında yapılan araştırmada mezunların % 50.08’inin özel sektörde çalışmakta olduğu, istihdama katılan mezunların % 39.44’ ü mezun oldukları alanlarda işe girdikleri belirtildi.

İstihdama henüz katılmamış olan mezunların oranını da % 23.74 olduğu ve mezunların % 26.18’inin de ön lisans veya lisans kapsamında yükseköğrenime devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Vali Yaşar Karadeniz toplantıda, kendisinin de Teknik Lisesi Makine Bölümü mezunu olduğunu hatırlatarak, Meslek Liselerinin mezunları için geniş bir kariyer ve istihdam fırsatı sunduğunu belirtti. Ayrıca, Vali KARADENİZ yaptığı değerlendirmede; “Girişimci olarak kendi işyerini açmak isteyenlere de alanında işyeri açma ruhsatı vermesi meslek liselerinin diğer avantajları arasındadır. Bununla birlikte, OSB’ler, fabrikalar ve işverenler, işgücü ihtiyaçlarında meslek lisesi mezunlarını daha iyi ücret ve imkânlarla tercih edebilmektedir. Bu tespitler doğrultusunda, Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarımızın istihdam ve işgücüne katılım oranlarının artırılması çalışmamızın, bu kurumlara olan tercihlerini de artıracaktır. Ayrıca, imzaladığımız protokolün bir başka amacı da uygulanan programların etkililiğini ve başarısını belirlemek, eğitimde sonuç odaklı ve verimlilik esaslı çalışmaları öncelemektir. Projenin mezunlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olmasını dilerim” ifadesinde bulundu.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, “Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarımızın istihdam oranları % 50 civarında güzel bir noktada bulunmaktadır. Üst eğitime devam edenleri çıkardığımızda geride kalan ve istihdama katılmayan % 23.74 oranındaki mezunumuz proje kapsamındaki esas hedef kitlemizdir. Ayrıca, bundan sonra öğrencilerimizin istihdamını İŞKUR’ la birlikte yakın takibe alarak, mezunlarımızın tamamına istihdam garantisi sağlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında imzaladığımız protokol, mezunlarımızın işgücüne ve istihdama katılım oranlarını da artıracaktır. Ayrıca, daha kısa zamanda ve hızlı bir şekilde istihdama katılmalarını sağlayacak, böylelikle zaman kayıplarını ortadan kaldıracak ve aldıkları eğitim ve meslekte istihdam edilmelerini kolaylaştıracaktır. Bu çalışmadan güzel sonuçlar elde etmeyi ve projenin İlimizdeki diğer kurumlarımızda da zaman içerisinde uygulanmasını hedefliyoruz” değerlendirmesi yaptı.

İŞKUR Genel Müdürlüğü İstihdam Dairesi Başkanlığı İstihdam Uzmanı Soner Ulukütük; “Kurum olarak yapılan proje ve imzalanan protokol, Eğitim-İstihdam ilişkisinin güçlendirilmesi çalışmalarına verdiğimiz katkının bir başka tezahürüdür. Sanayicimiz ve işverenlerimiz uzun süredir kalifiye eleman bulmakta zorlanmaktadır. Ayrıca, kalifiye işçi sorununun ötesinde işgücü bulmakta zorlanmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokol ile yeni işgücü kaynaklarına ulaşma imkânı sağlamasının yanında, hem de genç ve nitelikli işgücüne de ulaşma imkânı da sağlayacağımızı düşünüyorum. Öğrencilerimizin istihdamını gerek son sınıftaki beceri eğitimleri sırasında ve gerekse uygulama eğitimleri sonrası takip edecek, işgücü talepleri ile eşleştirme yaparak veya İŞKUR programları ile SGK prim teşvikleriyle işgücüne ve istihdama katılımlarını artıracağız. Ayrıca, unutmayalım ki meslek liselerine yönelimi artırmak esasında milli meseledir. Gençlerimizin mesleki eğitime yönelmeleri geleceklerine yön vermeleri anlamına gelmektedir” vurgulamasında bulundu.

f83a6d3c-377e-4cf6-a400-f1737bac9b60e9fe692a-9e4f-4e81-b95d-edea63b0321b0411ef10-3733-41a2-b065-16c788ef3b13c1c3df10-1f0d-43ee-924d-8cf5a8f97784