Merkez Bankası Veri Yönetişim İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından finansal kesim dışındaki firmaların Döviz varlık ve yükümlülükleri Mart 2022 dönemi verileri açıklandı.

Buna göre, finans dışı firma net Döviz pozisyonu Mayıs'ta 105,8 milyar dolar açık verdi. Reel kesim kısa vadeli net döviz pozisyonu ise 61,53 milyar dolar fazla verdi.

Nisan 2022 verilerine göre varlıklar 2 milyar 539 milyon dolar artarken, yükümlülükler 647 milyon dolar arttı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 105,803 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan 2022 dönemine göre 1 milyar 893 milyon dolar azaldı.

Mayıs 2022 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları 767 milyon dolar azalırken, yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 3 milyar186 milyon dolar ve 83 milyon dolar, varlıklar da 2 milyar 539 milyon dolar arttı.

Yükümlülükler 647 milyon dolar arttı

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 777 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 850 milyon dolar ve ithalat borçları 574 milyon dolar artış gösterdi. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 647 milyon dolar arttı.

Mayıs 2022 döneminde kısa vadeli varlıklar 145 milyar 520 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 83 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 61 milyar 527 milyon dolar olarak gerçekleşerek Nisan 2022 dönemine göre 1 milyar 436 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyinde olduğu oldu.