Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan reel kesim güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 100,3 oldu. Bu dönemde kapasite kullanımı ise geriledi.

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret için masada iki rakam var! Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret için masada iki rakam var!

Reel kesim güven endeksi Ekim'de bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 100,3'e yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 102'ye yükseldi.

Aynı dönemde imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 76,9 oldu.