Kısa adı S.A.B.A.H. olan Afet Bilinçlendirme , Afete Hazırlama, Arama Kurtarma Derneği Başkanı Eczacı İlhan Durgut önderliğinde kurulan Afet ve Acil Durum Eczacılığı (ADEC) projesinin hayata geçirilmesinin ardından Eczacılık camiasının öncülerinden olan Eczacı Dergisi tarafından, bu yıl onüçüncüsü düzenlenen Altın Havan ödülleri, Sosyal Sorumluluk Projesi kategorisinde, S.A.B.A.H Arama Kurtarma Derneği ileADEC Derneklerine, Afet ve Acil Durum Eczacılığı (ADEC) projesine verilmeye layık görüldü.

Afet ve Acil Durum Eczacılığı (ADEC) hakkında bilgi veren SA.B.A.H Arama Kurtarma Derneği Başkanı Eczacı İlhan Durgut yedi yıldır yürütülmeye ve geliştirilmeye çalışılan bu proje, 2 Şubat 2023 tarihinde değerli meslektaşlarımla birlikte, Anakara' da kurulan Afet ve Acil Durum Eczacılığı (ADEC) Derneği çatısı altında kurumsal bir kimlikle, etkinliğini artırarak ve gelişerek faaliyetlerine devam etmektedir.

Bu proje ile, afetin meydana geldiği sıfırıncı saniyeden itibaren, afetin meydan geldiği bölgeye ilaç ve medikal malzemelerin ulaştırılması, dağıtılması ve takibinin yapılması, Afet ve Acil Durum Eczacıları (ADEC) tarafından sıcak alanda arama kurtarma yapılarak, triyaj, ilkyardım, psikolojik ilkyardım, yara bakımı yapılması amaçlanmaktadır.

ADEC Derneği yönetimi; Başkan Prof. Dr. Göknur Yalım, Bşk.Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Külahlıoğlu, Genel Sekreter ADEC Ecz. İlhan Durgut, Sayman LLM Hukukçu Uzm. Ecz. Rezzan Günday, Prof.Dr.Türkan Yurdun isimlerinden oluşan derneğimiz

Nova-C uzay aracı Ay yüzeyine indi Nova-C uzay aracı Ay yüzeyine indi

iki yıl devam eden pandemi süresince, yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde verdiğimiz koruyucu sağlık, farmasötik bakım hizmetleri ve yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde, TEB çatısı altında, odalarımız bünyesinde 2.500 meslektaşımızın 25 Sahra Eczanesinde 74 gün süresince yaptığı hizmetlerini, arka planda tüm eczacılarımızın Kurtuluş Savaşı mücadelesine benzer şekilde seferber olduğunu görmek, afetin yıkıcı etkisinin azaltılması için verilen mücadeleler, hepimizin onurlu mücadelesi çok değerli bir başarı elde ettik.

Verilen tüm emeklerin mesleğimiz adına kalıcı bir değer oluşturması için derneğimiz bünyesinde yapılan çalışmalara layık görülen bu ödülün her birimize verilmiş olduğu bilinci ile mesleğimiz adına yeni ufukların başlangıcı olmasını, ülkemize, mesleğimize ve derneğimize hayırlı olmasını dilerim. Dedi.

Ödül töreni İstanbul Beşiktaş Point otelde düzenlenen törende yapıldı.

Dedfd35F 831B 4B15 9B53 E9Bbf33D84DeDff1Db13 A43F 4C7F Be4F 7732A4F72E4356B3B137 Afe8 4Cca 84E1 485Eaf5Fdc58