Sağlık hizmet bedellerinin terkin edilmesi veya taksitle ödenmesine ilişkin yasa yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 375 sayılı KHK’da değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş sağlık hizmet alacak tutarlarının yüzde 50'sinin bugün itibarıyla bir yıl içinde defaten veya taksitle ödenmesi hâlinde, geri kalan kısmı ferîleriyle birlikte terkin edilecek.

TAKSİTLİ ÖDEMEDE İCRA TAKİBİ GERİ BIRAKILACAK
Söz konusu alacağın tutarı 10 bin TL ve altında ise tamamının tahsilinden resen vazgeçilecek.

Alacak tutarının yarısının 10 bin TL’nin altında olması hâlinde 10 bin TL’si terkin edilerek kalan kısım tahsil edilecek.

Defaten ödeme veya terkin halinde bu alacakların tahsili için açılmış davalar ile yürütülen icra takipleri durdurulacak.

Taksitle ödeme halinde ise ödeme süresince dava ve icra takipleri geri bırakılacak. Davanın durdurulması veya takibin geri bırakılması zaman aşımı sürelerini durduracak.

Yasada ayrıca, sağlık çalışanlarının mali ve özlük hakları haklarıyla ilgili düzenlemeler de yer alıyor.