Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü, Kaynarca'da üç farklı tarlayı ihale ile satışa çıkardığını duyurdu. Resmi ilan sitesi üzerinden ihaleleri duyurulan üç farklı tarlanın toplam bedeli ise 13 milyon 585 bin TL olarak belirlendi.

Kaynarca'da ikisi Taşoluk Mahallesi'nde biri ise Kertil Mahallesi'nde ayrı ayrı satışa çıkarılacak olan üç arsanın ihale bilgileri Sakarya Vergi Dairesi tarafından açıklandı.

İŞTE SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR
Kaynarca Taşoluk Mahalesi 1242 ada, 323 parsel;
1.Satışa Çıkarılan Gayrimenkulün Bulunduğu Mahalle, Sokak, Cadde ve Kapı No _______:
Sakarya İli, Kaynarca İlçesi, Taşoluk Mah.,

2. Gayrimenkulün Durumu ve Hususi Vasıfları :
1242 ada 323 parsel üzerinde, tarla vasıflı taşınmaz. Tamamı satışa çıkmaktadır.

3. Gayrimenkulün Artırmaya Esas Olan Biçilmiş Rayiç Değeri :
Satış Komisyonunca bahse konu gayrimenkulün değeri; toplam değeri 5.415.000,00 TL (KDV Hariç) olarak takdir edilmiştir.


4. Artırmaya İştirak İçin Alınacak Teminat Tutarı ve Nelerin Teminat Olarak Alınacağı :
Artırmaya iştirak edenlerin gayrimenkullerin rayiç değeri üzerinden (%7,5 nispetinde) 406.125,00 TL teminat yatırması gerekmektedir.
Teminat; para, banka teminat mektubu, devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, hisse senedi veya tahvil nevilerinden kabul edilecektir.

5. İhalenin Yapılacağı Yer, Gün ve Saat :
Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı, İstiklal Mah. Kirişhane Cad. No:49 Serdivan/SAKARYA adresindeki Hizmet Binasının C-Blok Zemin katındaki Satış Salonunda, 07/08/2024 tarihi, Çarşamba günü, 10.00-10:30 saatleri arasında. (İlk ihalede satışın gerçekleşememesi halinde ikinci ihale 7 gün sonra 14/08/2024 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.)

Karasu'da tatilci ve esnaf karşı karşıya geldi Karasu'da tatilci ve esnaf karşı karşıya geldi

6. Gayrimenkul Satış Şartnamesinin Nereden Alınabileceği veya Görülebileceği :
Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Müdürlüğü.

7. Teminatın Yatırıldığına Dair Alındı Belgesinin Nereye, Hangi Tarih ve Saate Kadar İbraz Edileceği
Gayrimenkulün satışına iştirak edeceklerin rayiç değerin %7,5’i oranındaki 406.125,00-TL teminat tutarını veya bu miktardaki değerleri en geç 07/08/2024 tarihi Çarşamba günü saat 9:00’a kadar (not:bir saat öncesi belirlensin) yatırarak, alındı belgesini satış saatinden en geç bir saat öncesine kadar Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
Malın ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek ve mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

8. Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini(4.061.250,00.TL) bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak 14/08/2024 tarihinde aynı mahalde ve aynı saatler arasında tekrar artırmaya çıkarılacağı,

9. Hangi Masrafların Alıcıya Ait Olacağı :
Belediyeye ödenmesi gereken aynından doğan vergi borcu (Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi hariç) her türlü vergi, resim, harç (Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Tapu Harcı) bilumum masraflar ile taşınmazdan doğabilecek ihtilaflar alıcıya aittir. Satış bedeli üzerinden hesaplanacak olan K.D.V ve satış giderleri peşin olarak tahsil edilir.

10. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve muhteviyatını kabul etmiş sayılacağı,


11. İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de kendilerine tebliğ yapılamayan ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,
başkaca bilgi edinmek isteyenlerin Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Müdürlüğü koordinatörlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur.

Kaynarca Kertil Mahallesi Hayaller Mevkii 105 Ada, 67 Parsel
1.Satışa Çıkarılan Gayrimenkulün Bulunduğu Mahalle, Sokak, Cadde ve Kapı No _______:
Sakarya İli, Kaynarca İlçesi, Kertil Mah., Hayaller Mevkii.

2. Gayrimenkulün Durumu ve Hususi Vasıfları :
105 ada, 67 parsel, 3695.12 m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 1/1(tam) hisseli taşınmaz.

3. Gayrimenkulün Artırmaya Esas Olan Biçilmiş Rayiç Değeri :
Gayrimenkul Satış Komisyonunca bahse konu gayrimenkulün toplam değeri 1.110.000,00 TL (KDV Hariç) olarak takdir edilmiştir.

4. Artırmaya İştirak İçin Alınacak Teminat Tutarı ve Nelerin Teminat Olarak Alınacağı___________:
Artırmaya iştirak edenlerin gayrimenkulün rayiç değeri üzerinden (%7,5 nispetinde) 83.250,00 TL teminat yatırması gerekmektedir. Teminat; para, banka teminat mektubu, devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, hisse senedi veya tahvil nevilerinden kabul edilecektir.


5. İhalenin Yapılacağı Yer, Gün ve Saat :
Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı, İstiklal Mah. Kirişhane Cad. No:49 Serdivan/SAKARYA adresindeki Hizmet Binasının C-Blok Zemin katındaki Satış Salonunda, 06/08/2024 tarihi, Salı günü, 10.00-10.30 saatleri arasında yapılacaktır.

6. Gayrimenkul Satış Şartnamesinin Nereden Alınabileceği veya Görülebileceği :
Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Müdürlüğü.

7. Teminatın Yatırıldığına Dair Makbuzun Nereye, Hangi Tarih ve Saate Kadar İbraz Edileceği :
Gayrimenkulün satışına iştirak edeceklerin rayiç değerin %7,5’i oranındaki 83.250,00 TL teminat tutarını veya bu miktardaki değerleri en geç 06/08/2024 tarihi Salı günü saat 09:00’a kadar yatırarak, alındı belgesini satış saatinden en geç bir saat öncesine kadar Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

Malın ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek ve mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

8. Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini (832.500,00 TL) bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak 13/08/2024 tarihinde aynı mahalde ve aynı saatler arasında tekrar artırmaya çıkarılacağı,

9. Hangi Masrafların Alıcıya Ait Olacağı :
Belediyeye ödenmesi gereken aynından doğan vergi borcu, her türlü vergi, resim, harç (Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Tapu Harcı) bilumum masraflar ile taşınmazdan doğabilecek ihtilaflar alıcıya aittir. Satış bedeli üzerinden hesaplanacak olan KDV ve Damga vergisi peşin olarak tahsil edilir.

10. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve muhteviyatını kabul etmiş sayılacağı,

11. İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de kendilerine tebliğ yapılamayan ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,
Başkaca bilgi edinmek isteyenlerin Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Müdürlüğü koordinatörlüğüne müracaat etmeleri;
İlan olunur.

Kaynarca Taşokuk Mahallesi 1242 Ada, 319 Parsel
1.Satışa Çıkarılan Gayrimenkulün Bulunduğu Mahalle, Sokak, Cadde ve Kapı No _______:
Sakarya İli, Kaynarca İlçesi, Taşoluk Mah.,

2. Gayrimenkulün Durumu ve Hususi Vasıfları :
1242 ada 319 parsel üzerinde, tarla vasıflı taşınmaz. Tamamı satışa çıkmaktadır.

3. Gayrimenkulün Artırmaya Esas Olan Biçilmiş Rayiç Değeri :
Satış Komisyonunca bahse konu gayrimenkulün değeri; toplam değeri 7.060.000,00 TL (KDV Hariç) olarak takdir edilmiştir.

4. Artırmaya İştirak İçin Alınacak Teminat Tutarı ve Nelerin Teminat Olarak Alınacağı :
Artırmaya iştirak edenlerin gayrimenkullerin rayiç değeri üzerinden (%7,5 nispetinde) 529.500,00 TL teminat yatırması gerekmektedir.
Teminat; para, banka teminat mektubu, devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, hisse senedi veya tahvil nevilerinden kabul edilecektir.

5. İhalenin Yapılacağı Yer, Gün ve Saat :
Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı, İstiklal Mah. Kirişhane Cad. No:49 Serdivan/SAKARYA adresindeki Hizmet Binasının C-Blok Zemin katındaki Satış Salonunda, 07/08/2024 tarihi, Çarşamba günü, 11.00-11:30 saatleri arasında. (İlk ihalede satışın gerçekleşememesi halinde ikinci ihale 7 gün sonra 14/08/2024 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.)

6. Gayrimenkul Satış Şartnamesinin Nereden Alınabileceği veya Görülebileceği :
Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Müdürlüğü.

7. Teminatın Yatırıldığına Dair Alındı Belgesinin Nereye, Hangi Tarih ve Saate Kadar İbraz Edileceği
Gayrimenkulün satışına iştirak edeceklerin rayiç değerin %7,5’i oranındaki 529.500,00-TL teminat tutarını veya bu miktardaki değerleri en geç 07/08/2024 tarihi Çarşamba günü saat 10:00’a kadar (not:bir saat öncesi belirlensin) yatırarak, alındı belgesini satış saatinden en geç bir saat öncesine kadar Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
Malın ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek ve mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

8. Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini (5.295.000,00 TL) bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak 14/08/2024 tarihinde aynı mahalde ve aynı saatler arasında tekrar artırmaya çıkarılacağı,

9. Hangi Masrafların Alıcıya Ait Olacağı :
Belediyeye ödenmesi gereken aynından doğan vergi borcu (Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi hariç) her türlü vergi, resim, harç (Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Tapu Harcı) bilumum masraflar ile taşınmazdan doğabilecek ihtilaflar alıcıya aittir. Satış bedeli üzerinden hesaplanacak olan K.D.V ve satış giderleri peşin olarak tahsil edilir.

10. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve muhteviyatını kabul etmiş sayılacağı,

11. İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de kendilerine tebliğ yapılamayan ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,
Başkaca bilgi edinmek isteyenlerin Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Müdürlüğü koordinatörlüğüne müracaat etmeleri;
İlan olunur.