Sakarya’nın İşgücü Piyasasına dair önemli verilerin ve değerlendirmelerin yer aldığı “Sakarya İşgücü Piyasası Araştırması Raporu” nun tamamlandığı ve önümüzdeki günlerde yayımlanacağı duyuruldu. Yapılan çalışmanın temel amacı, işverenlerin işgücü ihtiyacının tespiti, nitelikli işgücü sayısının hangi mesleklerde daha çok ön plana çıktığı analiz edilerek, il düzeyinde aktif istihdam politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak olarak açıklandı.

Bu çalışmanın sonucunda, işyerlerinin işgücü talepleri, işgücü temininde yaşadıkları sorunlar gibi önemli bulguların da ortaya çıktığı bildirildi.

İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya; söz konusu raporun, 1.251 işyerinde işveren veya işveren temsilcileri ile yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda derlenen verilere dayanılarak hazırlandığını belirtti. Ayrıca, bu verilerin daha kapsamlı ve ayrıntılı sonuçlarının da yer aldığı “Sakarya İşgücü Piyasası Analizi Raporunun” önümüzdeki süreçte yayınlanacağını duyurdu.

Türkiye'nin dünya ihracatında artış! 2023 sonunda o seviyeye yükseldi Türkiye'nin dünya ihracatında artış! 2023 sonunda o seviyeye yükseldi

İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması amacına yönelik olarak, İşgücü Piyasası Araştırmaları İŞKUR tarafından 2007 yılından bu yana periyodik olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, yapılan çalışmalar, hem Türkiye geneli için hem de 81 il için aynı standartlarda raporlar hazırlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu doğrultuda, 2023 yılı Sakarya İşgücü Piyasası Araştırmasının talep boyutunu itibariyle tamamlandığı ve ilgili tarafların istifadesine de sunulacağı belirtildi.

Rapor için 1.251 işyeriyle görüşme yapıldı. İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya "Kapasite artışlarıyla birlikte yeni açılan işyerleri ve Organize Sanayi Bölgelerindeki işyeri sayılarının da artışına paralel olarak İlimizin istihdamı her geçen gün artmaktadır. İlimizin nitelikli ve meslekli işgücü ihtiyacı da artmaktadır. Her işin bir mesleği ve her mesleğinde bir sertifika gerektirdiği bir gerçektir. Buradan hareketle, Rapor için 20 ve üzerinde işçi çalıştıran 1.251 işyerinde işverenlerle görüşme yapılarak gerekli veriler toplanmıştır. Bundan sonraki süreçte, işverenlerimizin talep ve beklentilerinin yansıdığı rapor sonuçları dikkate alınarak, yeni kurs ve programların düzenlenmesi sağlanacaktır. Ayrıca, söz konusu raporun diğer kurumların bilgi ve istifadesine de sunulacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Düzenlenen rapora göre, saha çalışmasından elde edilen veriler doğrultusunda Sakarya genelinde açık iş oranı yüzde 2,7 olarak hesaplandı. Türkiye genelinde ise açık iş oranı yüzde 1,9 olup, Sakarya ili açık iş oranı bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde. Açık iş oranı, işverenlerin çeşitli nedenlerle bulamadığı işgücünü ve eksik sayıdaki işçi sayısının toplam çalışana oranını ifade ediyor.

Sektörler itibariyle bakıldığında en yüksek açık iş oranının yüzde 3,8 ile İmalat sektöründe olduğu görüldü. Yüzde 3,4’lük açık iş oranı ile Finans ve sigorta faaliyetleri, yüzde 2,8’lik açık iş oranı ile Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor faaliyetleri izlendi. Raporda, İl bazında açık iş sayısının en yüksek olduğu sektörün imalat sektörü olduğu, işverenlerin en çok Otomotiv Montaj İşçisi, Konfeksiyon İşçisi, Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı, Kaynak Operatörü, Boya Üretim Operatörü aradığına dikkati çekildi.

Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce (İŞKUR) yürütülen "İşgücü Piyasası Araştırması" çalışmasında, İlin istihdamının Temmuz-2024 ayına kadar yüzde 3 oranında artacağının öngörüldüğü bildirildi. Sakarya İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarına göre, 14 Temmuz 2024 itibarıyla net istihdam artışı beklentisi yüzde 3 olarak tahmin edildi. Rapor sonucuna göre, 14 Temmuz 2024 itibarıyla istihdam artışının; yüzde 56,7’sinin İmalat sektörü, yüzde 22,5’inin Toptan ve perakende ticaret sektörü, yüzde 7,1’inin de İnşaat sektörlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Söz konusu istihdam artışının yüzde 86,3’ünün bir önceki cümlede sıralanan üç sektörde gerçekleşmesi beklenmektedir. Bunun yanında, sektörler içerisinde oransal olarak en yüksek istihdam artışı beklenen sektörün yüzde 6 ile İnşaat sektörü olduğu da ortaya çıktı.

Araştırma kapsamında işyeri ziyaretleri sırasında görüşülen işverenlere, hangi mesleklerde ve hangi nedenlerden dolayı eleman temininde güçlük çektikleri soruldu. Eleman temininde en fazla güçlük çekilen ve aranan ilk beş meslek; Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı, Beden İşçisi, Otomotiv İşçisi, Mobilya Döşeme İşçisi, Konfeksiyon İşçisi olarak belirtildi.

Diğer taraftan, rapora göre bu kapsamda görüşülen işverenlerin; yüzde 87,3’ü bu meslekte işe yeterli başvuru yapılmaması, yüzde 84,8’i gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamamasından dolayı eleman temininde güçlük çektikleri belirtildi.