Kanun gereği içme ve kullanma suyu temin edilen iç sularda; akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması yasak. 

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde de akaryakıt ile çalışan motorlu teknelerinin kullanılması yasak kapsamında. 

Ancak yasağa rağmen gölde motorlu tekneler kullanılıyor. Bu konuda yeterli denetim yapılmaması nedeniyle tekne sahipleri yasağa aldırış etmeden gölde rahatça dolaşabiliyor. 

15 Temmuz şehidi, 8'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı 15 Temmuz şehidi, 8'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Son olarak gölde kayda alınan görüntüde motorlu teknelerin rahatça dolaştıkları görülüyor.

İLGİLİ YÖNETMELİK NE DİYOR 

Çevre denetimi MADDE 8 – (1) İçme ve kullanma suyu temin edilen iç sularda; akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılmasına izin verilmez. Yelkenli, kürekli veya akümülatör ile çalışan vasıtalara ve sallara izin verilebilir. Ancak, göl yüzey alanının çok büyük olması nedeniyle yöre halkının; güvenlik, toplu taşıma, su ürünleri çıkarılması gibi gerekli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, akaryakıt ile çalışacak gemi ve iç su araçlarının kullanılmasına su alma yapısına 300 metreden daha yakın olmamak şartıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce izin verilebilir. Bu amaçla kullanılacak araçlarda oluşabilecek her türlü atık su ve sintine suyunun arıtıldıktan sonra bile içme ve kullanma suyu rezervuarına boşaltılması yasaktır.