Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Merkez Müdürlerinin yanı sıra İleri Teknolojiler Uygulama Öğrenci Topluluğu Başkanı (SAİTEM), Savunma Teknolojileri Focount Öğrenci Topluluğu Başkanı, Çevre Mühendisliği Öğrenci Topluluğu Başkanı ve Blok Zincir Öğrenci Topluluğu Başkanı katıldı.

Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü (OSAMER); Osmanlı dönemine ait sosyal, siyasi, ekonomik, dini ve kültürel yapılara dair bilimsel araştırmalar yapmayı ve bunları kamuoyuyla paylaşmayı amaçlıyor. Diaspora Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ise Türk Diasporasında insan haklarına ilişkin araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunmayı, bu alanda bilimsel çalışmalar yürütmeyi ve Türk Diasporası üzerine çalışmalar yürütebilecek akademisyenler ve uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor.

Savunma sanayi ve bor çalışmalarını incelediler Savunma sanayi ve bor çalışmalarını incelediler

Rektörümüz Prof. Dr. Hamza Al toplantıya katılımlarından dolayı Merkez Müdürlerine ve Topluluk Başkanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.