Sayıştay'ın Sakarya Üniversitesi raporunda dikkat çeken bulgular yer aldı. Raporda kiralık araçların keyfi kullanılması ve ikinci öğretimde görev yapan akademisyenlere fazla mesai verilmesinin yanında usulsüz atamaların yapıldığı tespit edildi. 

Sayıştay'ın üniversitelere ilişkin 2021 yılı denetim raporları yayınlandı. Sayıştay'ın üniversitelere ilişkin 2021 yılı denetim raporunda Sakarya Üniversitesi ile ilgili dikkat çeken tespitler yer aldı. 

USULSÜZ ATAMA!
Sayıştay, Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) görevde yükselme sınavına tabi kadrolara yapılan atama işlemlerinde kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı uygulamaların bulunduğunu tespit etti.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

EN SON 13 YIL ÖNCE GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇILDI
"Görevde yükselmeye tabi kadrolara yapılan atama işlemlerinde, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uyulmadığı, müdür veya müdür yardımcılığına atama yapılabilmesi için aranan sınav şartının bir kısım personel için dikkate alınmadığı ve bu şekilde şube müdürlüğü veya müdür yardımcılığı kadrosuna sınavsız atama yapıldığı tespit edilmiştir. Son üç yıl içerisinde 4 adet personelin önce sınav şartı aranmayan yüksekokul veya enstitü sekreterliği kadrolarına atandıkları, bu kadrolarda çok kısa bir süre bekletildikten sonra bu kişilerin üniversite bünyesinde Görevde Yükselme Yönetmeliğine tabi şube müdürlüğü kadrolarına 'alt görev' adı altında atandıkları görülmüştür. Diğer taraftan, Sakarya Üniversitesinin görevde yükselme sınavları incelendiğinde; şube müdürü ve müdür yardımcılığı alımı için en son 30 Ocak 2009 tarihinde -yaklaşık olarak 13 yıl önce- görevde yükselme sınavının açılmış olduğu o tarihten bu tarafa şube müdürü ve müdür yardımcısı alımı için herhangi bir sınavın açılmadığı, şube müdürü ihtiyacının yüksekokul veya enstitü sekreterliğinden mevzuata aykırı olarak atanan kişilerden karşılanmış olduğu görülmüştür."

Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar

KİRALIK ARAÇ VE FAZLA MESAİ DETAYI!
Raporda kiralık araçların keyfi kullanılması ve ikinci öğretimde görev yapan akademisyenlere fazla mesai verilmesi gibi dikkat çeken tespitler de yer aldı.

İşte Sayıştay'ın raporundaki o tespitler:

4 PERSONEL SINAV ŞARTI ARANMADAN ATANDI
12.04.2014 tarih 28970 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği’nde şube müdürlüğü ve müdür yardımcılığı için sınav şartı öngörülmektedir.

Sakarya Üniversitesinde görevde yükselmeye tabi kadrolardan olan Şube Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı kadrolarına yapılan atamaların incelenmesi neticesinde, son üç yıl içerisinde 4 adet personelin önce sınav şartı aranmayan Yüksekokul veya Enstitü Sekreterliği kadrolarına atandıkları, bu kadrolarda çok kısa bir süre bekletildikten sonra bu kişilerin Üniversite bünyesinde Görevde Yükselme Yönetmeliğine tabi Şube Müdürlüğü kadrolarına “alt görev” adı altında atandıkları görülmüştür

İKİNCİ ÖĞRETİMDE FAZLA MESAİ ALDILAR 
Mesai çizelgelerinin matbu olarak doldurulduğu bu haliyle gerçek mesai saati ile örtüşmeyen saatlerin yazıldığı, söz konusu çizelgeler üzerinden de personele fazla mesai ücreti ödendiği görülmüştür.

Bu doğrultuda, ikinci öğretime ilişkin fazla mesai ödemelerinin kaynağı olan fazla mesai çizelgeleri incelenmiştir. İncelemeler neticesinde, üniversitenin giriş-çıkış kayıtlarını içeren kart basma saatleri ile servise binerken okutulan kart basma saatlerinin mesai çizelgeleri doldurulan mesai saatleri ile karşılaştırılmış olup doldurulan fazla mesai çizelgelerinin bir kısmının fiilen yapılan mesai saati ile örtüşmediği tespit edilmiştir.

Öte yandan Üniversitenin kapalı olduğu yani öğrencinin olmadığı dönemlerde de bazı birimler tarafından fazla mesai çizelgelerinin oluşturulduğu görülmüştür.

ARAÇ TAKİP SİSTEMİNİN BULUNMAMASI NEDENİYLE TAŞIT KULLANIMLARININ İZLENEMEMESİ
Taşıtların bazılarında araç takip sisteminin bulunmadığı dolayısıyla söz konusu araçların görev emri dışında şahsi amaçla kullanılıp kullanılmadığının İdare tarafından takip edilemediği görülmüştür. Ancak araç takip sistemi mevcut olmasa da denetimlerimiz sırasında gerek HGS kayıtları gerekse haberin adresi akaryakıt alımları üzerinde çalışma yapılmış olup taşıtların görev emri olmadan il dışına çıkarıldıkları tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda Üniversitenin taşıt kullanımları incelenmiş, taşıtların bir kısmında araç takip sisteminin bulunmadığı görülmüştür. 

Araç takip sisteminin olmaması taşıtların hangi yönde kullanıldıkları noktasında tarafımıza denetim olanağı vermediği gibi İdare tarafından da araçların kullanımlarının izlenememesine neden olmaktadır. Taşıt kullanımları araç takip sisteminin olmaması nedeniyle izlenememekte ise de HGS kayıtları ve akaryakıt alımlarına bakıldığında taşıtların il dışına çıkarıldıkları görülmüştür. Bazı araçların HGS ücretleri ile akaryakıt alımlarının Kurum Bütçesinden karşılandığı tespit edilmiştir.

BAZI KİRA ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİL EDİLMESİ SÜRECİNDE EKSİKLİKLER BULUNMASI
Üniversitenin kiraya verilen ticari alanlarında kiracı iken sözleşme süresi sona eren müstecirlerin bazılarından kira bedellerinin tahsil edilmediği incelemeler sırasında tespit edilmiştir.

3444

ÜNİVERSİTEYE TAHSİSLİ HAZİNE TAŞINMAZLARININ KİRALAMA İHALELERİNDE REKABETİN SAĞLANMAMASI
Üniversiteye Tahsisli Hazine Taşınmazlarının kiralanması ihalelerine sadece 1 adet firmanın(ihale bazında) çağrıldığı, ihalelerin de çağrılan firmalar tarafından alındığı görülmüştür.

İHTİYAÇLARIN PARÇALARA BÖLÜNEREK DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ İLE ALINMASI

Kamu idaresinin doğrudan temin yoluyla yapılan bir kısım alımlarına ilişkin işlemlerinin incelenmesi neticesinde, mevzuatta belirlenmiş olan ihale usulleriyle alınması gereken ihtiyaçların ihale konusu edilmeyerek parasal sınırların altında kalacak şekilde adet bazında alındığı, aynı ihale konusu içerisinde yer alabilecek benzer nitelikteki mal ve hizmetlerin kısımlara bölündüğü görülmüştür.

Doğrudan temin suretiyle yapılan alımların bir kısmında, aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işleri olduğu halde ihtiyaçlar kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle ihale konusu edilmemiş ve doğrudan alım yöntemi ile karşılanmıştır.