SEDAŞ Kocaeli ve Gebze’de sayaç okuma işini taşerona vermek için 12 Temmuz Pazartesi günü Sakarya’da ihale yapacak.

Süreç Kocaeli bölgesi için Temmuz ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek. Aralarında Sakarya’nında bulunduğu diğer bölgeler için de birer aylık periyotlarla sürecin tamamlanacağı öğrenildi.

Vatandaşları yaz aylarında elektriksiz bırakmasıyla sık sık gündeme gelen SEDAŞ’ın yüzlerce personeli olmasına rağmen sayaç okuma işini taşerona vermek istemesi, önümüzdeki günlerde işten çıkarmaların yaşanacak olması olarak yorumlanırken, SEDAŞ personelini de işten çıkarılma korkusu sardı.

SEDAŞ’ın kararına tepki gösteren Tes-İş Sendikası Sakarya Şubesi, alınan kararın iş hukukuna aykırı olduğunu belirterek, yapılan yanlıştan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini ifade etti.

Sezai Matur yazdı bana cevap hakkı doğdu Sezai Matur yazdı bana cevap hakkı doğdu

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Tes-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Hasan Arıcı, “Sayaç okuma işlerinin asıl iş olan dağıtım faaliyetinden ayrıştırılacağı ve işin alt işverene ihale ile verileceği belirtmişlerdir. Bu görüşünüze ve alınan karara katılmıyoruz. Çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca şirketiniz işyerinde yapılan teftiş sonucunda hazırlanan 28.03.2012 tarihli raporun sonuç kısmında aynen; İş K. nun 2. maddesi ile asıl işveren-alt işveren ilişkilerinin, asıl işlerin ancak “işin ve işletmenin gereği ile teknolojik nedenler ile uzmanlık gerektirme”  koşulunun varlığı halinde bölünerek alt işverenlere verilebileceği, buna göre asıl işin bölümlerinde muvazaalı olarak kurulduğu sonucuna varıldığı, alt işveren işçilerinin başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri olarak sayılması buna bağlı olarak da asıl işverenin işçilerine sağlanan ancak kendilerine verilmeyen tüm işçilik haklarından yararlanmaları gerektiği sonucuna varıldığından elektrik arıza bakım ve onarım işinin, endeks okuma işinin, enerji kesme ve açma işinin ve çağrı merkezi işletmeciliği işinin bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek bu işler ile ilgili alt işverenliklerin tescil işlemlerinin iptal edildiği belirtilmiş olduğundan” teftiş raporunun iptali için şirketinizce 08.05.2012 tarihinde Sakarya İş Mahkemesinin 2012/328 esasına kayden dava açılmıştır.

İşbu dava Sakarya İş Mahkemesinin 15.01.2013 tarihinde 2013/17 K. sayılı ilamı ile davanın reddi ile sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. İşbu kararda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı raporunda “elektrik arıza bakım ve onarım işi, endeks okuma işi, enerji açma kesme işi ve çağrı merkezi işletmeciliği işlerinin” alt işverene verilmesinin İş Kanununun 2. maddesine aykırı olduğu belirlenmiştir.

İşverenin bu karardan bir an önce vazgeçmesini yapılan yanlıştan dönmesini bekliyoruz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

medyabar