31 Mart 2014 yılında yürürlüğe giren kanun ile beraber köy statüsünden mahalle statüsüne ve belde statüsünden mahalle statüsüne dönen bölgelere uygulanan su tarifelerindeki düşük birim fiyat uygulaması, 2023 yılı ile birlikte yasanın sona ermesi nedeniyle kaldırıldı.

31 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca köyden mahalleye dönen yerleşimlerin su birim fiyatı 1 Nisan 2014 tarihinden başlayarak en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde düzenlenmişti.

Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen bölgeler en düşük tarifeden, belde tarifesinden su kullanan mahalleler ise ilgili kanunun sona ermesiyle beraber 31 Aralık 2022 itibariyle bulundukları ilçelerin birim fiyatından su kullanmaya başladı.

31 Mart 2014 yılında faaliyete giren yasa gereğince düşük birim fiyattan su kullanan mahalleler, kanunun yenilenmemesi nedeniyle indirimli fiyat uygulaması sona erdi. Bu kapsamda belde tarifesinde su kullanan aboneler ise yine yasa gereğince bağlı bulundukları ilçenin tarifesinden ücretlendirilmeye başlandı.

İkinci hızlı tren durağı ile ilgili yeni gelişme İkinci hızlı tren durağı ile ilgili yeni gelişme

Türkiye genelinde uygulanması mecbur olunan yasa ile Sakarya’da da bazı mahallelerin tarifelerinde değişikliğe gidildi. 9 yıldır yürürlükte olan ve kanun kapsamındaki mahallelere düşük birim fiyattan su sağlayan 6360 ve 6745 sayılı kanunlar ise Türkiye Büyük Millet Meclis’i kararıyla yenilenmemesinden dolayı 2023 yılı itibariyle yürürlükte olmayacak.

Yeni tarifeyle birlikte belde ve köy statüsünden mahalleye dönen bölgelerde aboneler yüksek faturalarla karşılaştı.

Kaynak: Sakaryahaber.com