Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi, ‘Yapay Zekâ ile Makale ve Proje Yazma Eğitimi’ gerçekleştirdi. Senato Salonu’nda düzenlenen eğitim, Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Zahid Yıldız ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Doktora Öğrencisi ve Aile Hekimi Dr. Türker Berk Dönmez tarafından verildi. Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı ile araştırma görevlilerinin katıldığı eğitimde, yapay zekânın akademik makale yazımı ve TÜBİTAK projelerinde verimli olarak kullanımına ilişkin püf noktalar paylaşıldı.

SUBÜ ve UNEC iş birliği için buluştu SUBÜ ve UNEC iş birliği için buluştu

Uygulamalı olarak gösterildi

Eğitimde ilk olarak disiplinler arası makale yazımı için farklı alanlardan seçilen veri setlerinin değerlendirilmesi üzerinde duruldu. Katılımcılara farklı disiplinlerden verilerin nasıl bir araya getirileceği, bu verilerin analizinde kullanılacak istatistiksel yöntemlerin yapay zekâ araçları ile nasıl entegre edilebileceği anlatıldı. Belirli alanlardan seçilen verilerle çalışmanın zorlukları ve avantajları tartışıldı. Yapay zekâ araçlarının kullanıldığı uygulamalı eğitim ile makale başlıkları belirlendi, özet ve giriş bölümleri yazıldı, yöntem ve sonuç bölümleri düzenlendi. Ayrıca, doğru akademik referanslara ulaşmak için farklı yapay zekâ araçlarının bir arada kullanımına dair bilgiler paylaşıldı.

Proje örneği hazırlandı

SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Doktora Öğrencisi Dr. Türker Berk Dönmez, yapay zekâ araçlarının akademik makale yazımında organizasyonuna ilişkin ipuçları paylaştı ve yapay zekânın özellikle; literatür taraması, veri analizi ve sonuçların yorumlanması gibi süreçlerdeki etkisi üzerinde durdu. Eğitim sırasında, katılımcılar yapay zekâ destekli metin düzenleme ve referans yönetimi araçlarını kullanarak kendi makale taslaklarını oluşturdu. Doç. Dr. Mustafa Zahid YILDIZ ise özellikle TÜBİTAK projelerinde yapay zekâ kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara değindi. TÜBİTAK 1005 projesi şablonu üzerinde yapılan çalışmada; proje önerilerinin yazımı, bütçe planlaması ve proje yönetimi konularında yapay zekâ araçlarının kullanımı tartışıldı. Yıldız, yapay zekânın proje yönetiminde sağladığı verimliliğin yanı sıra, proje sonuçlarının raporlanmasında da büyük kolaylıklar sunduğunu belirtti.

Araştırma kalitesini yükseltiyor

Güncel teknolojileri takip eden eğitimlerin akademik performansın artırılmasına ve araştırma kalitesinin yükselmesinde önemli rol oynadığını belirten SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı, “Yapay zekânın akademik çalışmalarda kullanılması akademisyenlere zaman kazandırıyor ve daha etkili sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Bugünkü eğitim de katılımcılara kapsamlı bir bakış açısı sundu” diye konuştu. Dekan Yardımcısı Yıldız ise, son derece verimli bir eğitim geçirdiklerini söyleyerek bu tür eğitimlerin devam edeceği bilgisini verdi. Eylül ayında benzer bir eğitim daha yapmayı planladıklarını söyledi.