Veteriner Hekim Mustafa Yıldız, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için neler yapılması gerektiğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Yanından ayırmadığı Atlas'ını kaybetti Yanından ayırmadığı Atlas'ını kaybetti

Yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde hayvancılığın gelişmesini istiyorsak acil bir kısım önerileri gözden geçirip uygulamaya koymalıyız. Anadolu da halkımız artık köyleri terk ediyor . Köylere yazın yaşlılar ,emekliler dinlenmek için gidiyorlar. Maalesef, üretim için değil. Köylerde genel nüfusa baktığınız zaman altmış yaş üstü insanımız yaşamaktadır. Gençler ise köylerde kalmak istemiyorlar. Daha çok kentlerde yaşamak istiyorlar. Gençlerle konuştuğunuz zaman kendi açılarından baktığınızda haklı görüyorsunuz. Gençler köyde hafta sonu tatil ,ya da sigorta , emeklilik v.b. köy yaşamında bu gibi sosyal haklar mevcut değil. Kendi tarlasında yada kendi hayvanlarını besleyen bir vatandaşın hafta tatili olmaz . İsteğe bağlı olmadıktan sonra sigortasını hiçbir kişi ya da kurum ödemez. Dolayısıyla üretimi desteklemek için , vatandaşın köyde yaşamını sürdürmesi için mutlaka beklentilerini karşılayacak tedbirler alınmalıdır. Örneğin resmi işletme sahipleri devlet tarafından sigortaları yapılabilinir. Meralar , mutlaka korunmalıdır. Meralar hiçbir şekilde iskan ya da sanayinin kullanımına sunulmamalıdır. Mutlaka sanayi tarım ve hayvancılık gibi desteklenmeli fakat tarım hayvancılık için ayrılmış yerlere kurulması için fırsat verilmemelidir. Hayvancılık ve tarımla ile ilgilenen tüm üreticiler üretimin her aşamasında , maddi olarak desteklenmelidirler. Üreticiler ,üretim için ihtiyaçları olan yem , ürettikleri et, süt ,yumurta diğer tüm üretim kalemlerinin pazarlamasını devlet kendi organize edip pazarlamasını yapabilir.
Üretici, üretimden vazgeçtiği zaman bir daha yıkılan düzenini tekrar kurmuyor. Çözümün bir parçası olarak mutlaka veteriner fakültelerinden hocaların ve ilgili sivil toplum örgütlerinin de olduğu bir danışma konseyi kurulmasını tavsiye ediyorum Saygılarımla…