Süzen, mesajında şunları kaydetti:

88 Yıl önce dünyada bir çok ülkeden önce, seçme ve seçilme hakkına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz.

Cumhuriyetle birlikte kadın ve erkeğin eşit bir yurttaş olması yönünde önemli adımlar atılmış ve yasal düzenlemeler yapılmışsa da, bugün hala kadınların eşit vatandaş olmadıkları açıktır.

Fırsat eşitliğinin hala sağlanamamış olması kadın istihdamının hala artırılmaması, siyasi  karar alma mekanizmalarının içinde kadının yeterince yer almaması, kadının insan haklarının ihlaline devam edilmesine neden olmaktadır.

 Türk kadını hiçbir hakkını kolaylıkla kazanmamış, her birini hak etmiştir. Kadınların hak ettiği seçme seçilme hakları kağıt üzerinde kalmış, seçmiş ama seçilme hakkı engellenmiştir.  Siyasete katılım yasa üzerinde bir hak olarak dururken yaşamın içinde kadınlar, erkeklerin belirlediği kurallarla ve kotalarla uğraşmak zorunda bırakılıyor. Siyaset erkek dünyasının işi  olmaya devam ediyor.

Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı! Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı!

 Oysa kadınların siyasetle yeterince temsil edilmediği bir ortamda, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak ortak akıl ortaya çıkmayacaktır. Çağdaş ve gelişmiş bir toplumun en temel varlığı kadınlardır. Gerçek bir demokrasi de ancak kadın – erkek eşitliğinin sağlanmasıyla mümkündür.

 Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleriyle kazanmış olduğumuz haklarımıza, sahip çıkarak ,hayatın her alanında fırsat eşitliği ve eşit temsiliyet sağlanıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.  Eşitlikçi bir dünyayı oluşturmak için siyasetin de kadın işi olduğunu mutlaka kanıtlayacağız."