Millî Eğitim Bakanlığı tarafından görüş ve öneriye açılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Öğretim Programlarının tanıtımı amacıyla İl Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı, sunum ve sosyal medya paylaşımlarıyla yoğun bir çalışma içerisinde.

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş başkanlığında, İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve ilçe millî eğitim müdürlerinin katılımıyla iki ayrı toplantı gerçekleştirildi. Toplantılarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Öğretim Programları sunumları gerçekleştirildi.

İLÇE VE OKULLARDA ÇALIŞMA

Sakarya’da tüm ilçe millî eğitim müdürlükleri okul-kurum müdürler kurulu, tüm okul kurumlarda okul zümre başkanları kurulları, tüm ilçelerde ilçe zümre başkanları kurulları toplanarak “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Öğretim Programlarını” inceliyor.

GÖRÜŞ VE ÖNERİ Toplantılarda "https://gorusoneri.meb.gov.tr" internet adresinden öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşlerini belirttikleri “Yeni Müfredat Taslağı” ile ilgili süreç hakkında bilgilendirme de yapılıyor.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Gelecek eğitim-öğretim yılı itibariyle okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlayacak yeni müfredat programı; öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında heyecanlı bir bekleyiş oluşturdu.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” geçmişten geleceğe köprü kurarak sadece medeniyete uyum sağlayan değil medeniyet kurucusu ve geliştiricisi bilge nesiller yetiştirmeyi hedefleyen ahlâklı, erdemli ve milletiyle insanlık için iyi olanı yapmayı da ideal ediniyor.

Yetkin ve erdemli insan yetiştirmeyi; zihinsel, sosyal-duygusal, fiziksel ve ahlaki boyutları içeren bütüncül bir yaklaşımla ele alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yalnızca medeniyete uyum sağlayan bir nesil değil, etkin olarak medeniyet kurucusu ve geliştiricisi bilge nesiller yetiştirmeyi hedefleyen eğitim felsefesi doğrultusunda ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş öğrenciyi temel alıyor.

Çocuklar Kampüste projesi kapsamında ilköğretim öğrencileri SAÜ'yü ziyaret etti Çocuklar Kampüste projesi kapsamında ilköğretim öğrencileri SAÜ'yü ziyaret etti

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” nin merkezinde insan var. İnsan; zihinsel, duygusal, bedensel, sosyal ve manevi gelişim yönleriyle bütüncül olarak ele alınıyor. Böylece insanın kendini tanımasına ve keşfetmesine imkân tanınarak kişilerin ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde esnek ve özgür öğrenme ortamlarının yaygınlaştırıldığı hak ve gelişim temelli bir öğrenme süreci yapılandırılıyor.

Türk eğitim sisteminde Türkçe, eğitim süreçlerinde hem istifade edilen büyük bir kültür ve hazine hem de bilginin ve sanatın aktarımında kullanılan temel araç olarak tanımlanıyor. Bu nedenle Türkçe’nin etkili kullanılmasına yönelik becerilerin kazandırılması tüm derslerin ortak hedefi olarak yapılandırılıyor.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” fertlerin bütün yönleriyle gelişimini amaçlarken bu çerçevede bütüncül bir eğitim yaklaşımını esas alıyor. Bu bağlamda eğitim süreçlerini zenginleştirmek üzere disiplinler arası niteliğinin yanında disiplinler üstü ve disiplinler ötesi yaklaşımlardan da yararlanıyor. Medeniyetimizin üzerine inşa edildiği temel kavramlar olan aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim sahibi nesiller yetiştirmek için madde-mana, akıl-duygu, nefis-vicdan, insan-toplum ve zaman-mekân dengesini gözetiliyor. Programlarda bilgi, beceri, tutum ve davranışlar; yetenek, ilgi, ihtiyaç ve bireysel farklılıklarla güçlendirilerek ele alınıyor. Programların teknik açıdan gerektiğinde yenilenen, güncellenen, sadeleşen bir esnekliğe sahip olması ve aynı zamanda millî, manevi ve insani değerler istikametinde hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Thumbnail Görsel 7Görsel 1-5Görsel 4-5