Sakarya Türk Kadınlar Birliği Başkanı Tevhide Yağan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Yağan'ın açıklaması şöyle:

"Kadına Yönelik şiddet, Dünya’nın en yaygın ama en az tanımlanan ,gizlenen ve gözden uzakta tutulan evrensel bir problemdir. Ülkemizde de maalesef düzeltilemeyen, çaresi bulunamayan, ne yazık ki artarak devam eden utanç verici hal, kadına şiddet!

Unutulmamaldır ki, bir ülkede, kadınlara karşı davranışların niteliği, toplumun çağdaş değerlerle ve demokrasiyle ne ölçüde buluştuğunun göstergesidir. Yasalarda yapılan değişiklikler kadına yönelik şiddeti, aile içi şiddeti, ayrımcılığı yok

etmeye, hatta azaltmaya dahi yetmediği gibi, bu kadar çeşitli, bu kadar yoğun türlerinin en vahşisi en korkutucusu ise, “temel insan hakkı olan yaşam hakkına” saldırılardır.

Bu nedenle de bu çirkin davranışlara son verilmesi için, konuyu merhamet ve şefkat meselesine indirgemek yerine, gerçekten sorunu çözmek için tüm kurumların birlikte kalıcı, etkili, kararlı işbirliğine acil ihtiyacımız var. Oluşturulacak yasal çerçeve ve uygulanması çok önemli, ancak sorunun hiç ortaya çıkmadan önlenmesi, şiddetin hiç yaşanmaması daha önemli.

Soruna odaklı çözümler geliştirilerek, mücadeleyi toplumsal düzeyde genele yayarak toplumsal zihniyet dönüşümünün sağlanmasının gerekliliğine inanıyor ve kadına yönelik her türlü şiddetin, toplumun insanlık sorunu olduğunu tekrarlıyoruz.

Şiddet uygulayanların hasta olduğu yönünde ki yaygın inanış sadece kadınlara yönelik şiddeti ve ayrımcılığı meşrulaştırmanın biçimlerinden biridir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde, Kadınların insan haklarının ihlallerine yol açan, her türlü davranışa, tutuma karşı, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması mücadelemize sahip çıkarak, her zaman kararlılıkla devam edeceğiz."