Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 yılında uygulanacak asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 8.864 TL oldu! TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 8.864 TL oldu!

Karara göre, işverenlere sağlanan asgari ücret desteği 2023 yılı ocak-haziran döneminde 250 TL olarak uygulanacak. İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 333 lira 60 kuruş olacak.

Kararın Resmi Gazete'de yayınlanması ile yeni asgari ücret 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.

22 Aralık 2022 tarihli kararda şu ifadelere yer verildi: 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7/12/2022 tarihinde başladığı çalışmalarını 22/12/2022 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda; son toplantıya işçi temsilcilerinin katılmamalarına karşılık,

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine,

2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2023 - 31/12/2023 tarihleri arasında (333,60) üç yüz otuz üç lira altmış kuruş olarak tespitine,

3) Asgari ücret desteğinin 2023 yılı Ocak ilâ Haziran döneminde 250 TL olarak sürdürülmesi için, desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine,

4) İş bu Kararın, 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmî Gazete'de yayımlanmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

GEREKÇE

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2023 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini; 1/1/2023 31/12/2023 tarihleri arasında (333,60) üç yüz otuz üç lira altmış kuruş olarak belirlemiştir.

Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca tespit edilen asgari ücretin 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe gireceği öngörülmüştür.

63acc2e54e3fe00fbc9f0121