Yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği değişti. Avukat beyanı da tutanağa girdi. İfade Tutanağı formatı da değişti.

Yakalama, gözaltına alma ve ifade alma sürecinde avukatlara yönelik engellemeler sık sık gündeme geliyor.

Son olarak Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar saatlerce araçlarda tutulmuş, sert müdahale görmüş, müvekkillerine ulaşmaya çalışan avukatlar saatlerce bekletilmiş ve görüşmeleri engellenmişti.

Avukatların emniyet müdürlüklerinde yaşadıkları zorluklara ilişkin artan şikayetleri üzerine yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Adalet Bakanlığı yayınladığı yeni yönetmelikle avukatların beyanlarının da tutanağa geçirilmesini hükme bağladı.

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik başlıklı düzenlemeyle, eski yönetmeliğe “Müdafiin beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir” cümlesi eklendi. Önceki yönetmelikte “beyan” ifadesi yer almıyordu.

iPhone 14 mini yerine iPhone SE 4 geliyor iPhone 14 mini yerine iPhone SE 4 geliyor

FORMAT DA DEĞİŞTİ

Yeni düzenlemeyle matbu İfade Tutanağı formatı da değiştirildi. Tutanağa, “Müdafiden soruldu” başlıklı bir bölüm eklendi.

ekran-alintisi