Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak iç borçlanma programına iki tahville devam etti.

Hazine 12 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ihracında 1,42 milyar TL'lik satış gerçekleştirdi. İhalede bileşik faiz yüzde 23,76 oldu.

5 yıl vadeli tahvil ihalesinde ise 1,03 milyar TL'lik satış yapılırken bileşik faiz yüzde 26,34 oldu.

İhale öncesi 4,5 milyar TL'lik satış


Hazine ve Maliye Bakanlığı iki tahvil öncesi kamu ve piyasa yapıcılara toplam 4,5 milyar lira satış gerçekleştirdi.

12 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı öncesi kamudan gelen 400 milyon liralık tekliflerin tamamı karşılandı.

Söz konusu tahvilde piyasa yapıcılardan 1,42 milyar lira teklif geldi, satış tutarı 800 milyon lira oldu.

5 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 8,45 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesi kamudan gelen 2,65 milyar liralık tekliflerin tamamı karşılandı.

Bu tahvilde ise piyasa yapıcılardan 1,13 milyar lira teklif geldi, 650 milyon lira satış yapıldı.