"Batı Karadeniz Faz-2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi"nin gerçekleştirilmesi amacıyla, acele kamulaştırma kararı alındı.

Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nebati tarih verdi Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nebati tarih verdi

"Batı Karadeniz Faz-2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi"nin gerçekleştirilmesi amacıyla, acele kamulaştırma kararı alındı. İlgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Zonguldak-Düzce- Sakarya güzergahına isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.