Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği'nin, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi işbirliğinde bu yıl on üçüncüsü düzenlenen EYFOR  (Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu)  11-15 Mayıs 2022  tarihleri arasında, İzmir ili Çeşme ilçesi Altın Yunus Resort Otelde gerçekleştirildi. Başta Azerbaycan ve KKTC olmak üzere,  farklı ülkelerden ve yurt içinden, Eğitim alan uzmanı çok sayıda Rektör, Dekan, Profesör, Doçent ve Doktora seviyesinde bilim insanını akademisyenin dışında, Milli Eğitim Bakanlığı mensupları, Okul Yöneticileri ve  öğretmenlerden oluşan toplam 1200 kişilik büyük bir katılımcı sayısı ile her biri büyük  bir ilgiyle takip edilen çok sayıda panel, oturum, bildiri ve poster sunumları gerçekleştirilerek, eğitimin hemen her alanındaki sorunların bilimsel veriler ışığında tartışıldığı, makâleler, bilimsel bildiriler ve poster sunumları yoluyla da ülke genelindeki öğretmenlerin e-twining, erasmus, tübitak teknofest gibi platformlarda gerçekleştirmiş oldukları iyi örneklerinin, geniş kitleler tarafından tanınması ve etkin tecrübe paylaşımlarında bulunulması sağlandı.

Sakarya EYUDER üyeleri de Türkiye'nin en büyük Eğitim Forumu ve Kongresi olan EYFOR-13 e Sakarya'yı temsilen kalabalık bir ekiple katıldı.   Eyuder Sakarya İl Temsilcisi  Cengiz Kıyak liderliğinde yirmi kişilik bir ekiple katılım  sağlayan Eyuder üyesi Sakarya öğretmenleri, EYFOR-13 e  5'i  sözlü bildiri 15'i poster sunum çalışması olmak üzere bilimsel katkı da sağladı.