Tarih netleşti! EYT düzenlemesi, Meclis Başkanlığı'na sunuluyor Tarih netleşti! EYT düzenlemesi, Meclis Başkanlığı'na sunuluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, ayrandaki tuz oranını düşürdü. Ayrana eklenebilecek tuz oranı yüzde 1‘den yüzde 0.8’e düşürüldü.
Tebliğde yapılan bir diğer düzenleme ile ürünlerde laktaz enzimi hariç hiçbir enzimin kullanılamayacağı hükme bağlandı. Üretilecek ürünlerde birden fazla farklı hayvan türüne ait süt kullanılması durumunda, sütün elde edildiği hayvan türlerinin adlarının, etikette belirtilmesine ilişkin düzenleme yapıldı. Tebliğde yapılan yeni düzenleme ile süt ve süt ürünleri aroma vericilerinin kullanımı da yasaklandı. Tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketinde “köy”, “ev”, “geleneksel, çiftlik” ve “yüzde 100” gibi ifadelerin yer almayacağı hususuna yönelik düzenleme yapıldı. Piyasada var olan veya basılı ambalaj materyali olan gıda işletmecilerine, tebliğe uyum sağlamaları için 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçiş süreci tanındı.