“Baş ağrısı en sık yaşanan nörolojik hastalıklardan birisidir. Yaşam boyu görülme oranı %99 olan baş ağrısı tüm dünyanın yaşadığı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.” diyerek sözlerine başlayan Uzm. Dr. Zeynep Tuncer bilgilendirmeye şu şekilde devam etti; “Baş ağrıları gruplara ayrıldığında 14 alt grupta sınıflanır ve üç yüze yakın alt başlık bulunmaktadır. En sık migren ve gerilim tipi baş ağrısı görüldüğü bilinmekte ise de baş ağrısı özel polikliniklerinde nadir olan otonom sefaljiler gibi (küme baş ağrısı vb gibi) baş ağrılarının da tanısı konabilmekte ve tüm baş ağrılarına yönelik ilaç ya da girişimsel (GON ve diğer sinir blokajkarı-botox gibi) tedaviler yapılabilmektedir. Çoğu zaman diş ağrısıyla da karışabilen ve diş kayıplarına neden olabilen şiddetli ve hayat kalitesini ciddi etkileyen yüz ağrıları da (Trigeminal Nevralji ) bu gruba dahildir.”

Kozmetikte korkunç tablo denetimle günyüzüne çıktı Kozmetikte korkunç tablo denetimle günyüzüne çıktı

Herhangi bir nedeni olmayan, ataklar halinde gelen baş ağrılarına “birincil baş ağrıları” (yani migren gibi), herhangi bir nedenden kaynaklanan (hipertansiyon, beyin kanaması, sinüzit, göz basıncının yüksekliği, kafa travması vb.) baş ağrılarına ise “ikincil baş ağrıları” denildiğini belirten Uzm. Dr. Zeynep Tuncer, “Hastaların yaklaşık %90'ını birincil baş ağrıları oluşturur. İkincil baş ağrılarında ise nedene yönelik diğer tedaviler gerekir. Ağrı Kliniğimizde baş ağrısı özel polikliniğimizde; migren, ilaç aşırı kullanım baş ağrısı, gerilim tipi baş ağrısı, küme baş ağrısı ve diğer nadir tüm baş ağrıları ile Trigeminal Nevraljiye yönelik tüm medikal tedavi, sinir blokajı, pulsed radyofrekans, Gasser RFT gibi girişimsel işlemler yapılabilmektedir.” dedi.