Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla 2016 yılından itibaren Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” uygulanıyor.

Balıklandırma projesiyle; sucul biyolojik çeşitliliğimizin korunması, zenginleştirilmesi ve stokların takviye edilmesi, sürdürülebilir kullanımının sağlanması, balıkçılarımızın gelirlerinin artırılması, endemik ve ve nesli tehlike altında olan türlerin korunması amaçlanıyor. 

Nesli tehlikedeki balıklardan olan mersin balıklarının korunması, son yıllarda dünya çapında önem taşıyan bir konu haline geldi. Kısa bir süre öncesine kadar geniş alanlarda yayılış gösteren mersin balıkları, günümüzde yalnızca sınırlı alanlarda küçük popülasyonlar halinde kaldı.

Mersin balıklarının nesillerinin devamının sağlanması için çeşitli koruma stratejileri uygulanıyor.

Bunlar arasında uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler (av yasakları ve kota uygulamasına yönelik), stok takviyesi çalışmaları, üreme alanlarında rehabilitasyon ve restorasyon çalışmaları yer alıyor.

Sakarya'da da Mersin balığının stok takviyesi amacıyla balıklandırılması yapılıyor.

Sakarya Nehri mersin balıklarının doğal üreme alanı. Mersin Balıklarının neslinin korunması amacıyla Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Karasu'da Sakarya Nehri'ne 5 bin adet mersin balığı yavrusu markalanarak bırakıldı.

F_tIBzgWcAAt2KB