SEDAŞ, kesintisiz enerji için tam kadro sahada SEDAŞ, kesintisiz enerji için tam kadro sahada

Adapazarı Belediye Meclisi Kasım ayı ikinci oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 'ek ödenek' başlıklı 37'nci maddesine istinaden ihtiyaç duyulan ödenek miktarı ile gelir kaynağı ekli raporda açıkça. belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi teklifi görüşülerek karara bağlandı.

Bütçe ile ilgili görüşlerini dile getiren CHP meclis üyesi Haluk Akbay, "Mali kaynaklarda israfı önlemek amacında öncelikli ihtiyaçlar da harcanmaları gerekirken mali kaynaklar gereği gibi etkili bir şekilde kullanılmamıştır. Ek bütçe talebine yukarıda saydığım nedenlerden dolayı şahsım ve CHP adına red vereceğiz" dedi.

Akbay, meclisteki açıklamasında şunları kaydetti:

"2023 yılı bütçesi gelir olarak 535 milyon TL. Gider olarak 610 milyon ve 75 milyon finans açığı borçlanma ile meclisimizden geçmişti. Bütçemizin 2023 yılı son gününe 51 gün kala 200 milyon lira 2023 yılı bütçesine ek olarak talep edilmektedir. Bütçe ödenekleri arasında aktarma ve eksiltme olmasına rağmen, ek bütçe talebinde bulunmak; türkiye ekonomisinin bütçe açığı ve dış ticaret açığının var olduğu bir dönemde 7 bin 500 TL ile geçinmek zorunda bırakılan milyonlarca emekliye zam yapamayan bir iktidarın yerel seçimlerde başarılı çıkmak amaçı ile belediyelere merkezi idarenin vergi gelirinden 115 milyon finans istemek doğru talep değildir.

Biliyoruz ki bunları faturasını dar gelirli insanların ödeyeceği öngörülmektedir. Belediyemizin mevcut envanterinde kayıtlı olan gayrimenkullerin satışından 78 milyon TL bekleniyor. Bunlar ek bütçenin içinde gelir kaynağı gösterilmiştir. Bu şehirde yaşamaya karar verenler depremle yaşamak zorundadır. Ancak 2023 yılı bütçesi ve ek bütçe talebinde bile deprem için gerekli önlem alınması için kaynak ayrılmadığı görünmektedir.

Talep edilen giderlerin 179 milyon 770 bin TL'si  ile 2024 yılı yerel seçimlerde başarılı olmak isteniyor; geri kalan 20 milyon  230 bin TL'de personel ödemeleri için talep edilmiştir. 20 milyon 230 bin TL için, bütçeden aktarmak ve eksiltme ile kaynak bulunmamıştır. Bu durum ekonomik olarak belediyemizin bütçelerinin doğru yapılmadığının bir kanıtıdır. Eğer olabilecek olan enflasyon oranları tahmin edememek bütçelerin mantığından ve sorumluluğunda çok uzaktır.

2023 yılına devredilen 86 milyontahakkuk artığı içinde; 9 milyon 265 bin TL tahsil edilmesi gereken tahakkuk etmiş cezalara rağmen özel güvenlik hizmeti alımı için 1 milyon 400 bin ayrılması önemli bir ayrıntıdır.

Sonuç olarak; mali kaynaklarda israfı önlemek amacında öncelikli ihtiyaçlar da harcanmaları gerekirken mali kaynaklar gereği gibi etkili bir şekilde kullanılmamıştır. Ek bütçe talebine yukarıda saydığım nedenlerden dolayı şahsım ve CHP adına red vereceğiz."