CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, işin yüzde 23’lük bölümünü yapan firmaya fazladan ödeme yapıldığı ve güncel fiyatlarla kamunun 2 trilyon 112 milyon 546 bin 208 lira zarara uğratıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Yavuz Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddiaları Sayıştay Raporu, Teftiş Kurulu Teknik Heyet Raporu ve İhbar Mektubuna dayandırarak, şu bilgileri verdi:

*Adapazarı-Karasu Demiryolu Altyapı İhalesi’ndeki yolsuzluğu yeni delillerle yargıya taşıdık. İşin sahada yapılan kısmının ihale tutarı: 73.600.193 TL, Şirkete ödenen tutar: 825.138.153 TL

*Yolsuzluk nasıl yapıldı?
02.11.2010’da yapılan ihalenin işlem dosyasındaki Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağına göre; ihaleyi kazanan şirketin sunduğu belgeler arasında birim fiyat analizleri ve rayiçleri yer almıyor.

*05.04.2011’de şirket işin sözleşmesi imzalanırken, mevzuata aykırı olarak, ihaleyi kazandıktan sonra hazırladığı (!) birim fiyat analiz ve rayiçlerini sözleşme eki haline getiriyor. Bu işlemi yapmasının sebebi ise birkaç ay sonra anlaşılıyor

*Önce ihale kapsamındaki zemin iyileştirme işinin yöntemi değiştiriliyor. Ardından yeni yöntemin yeni birim fiyatları için, kanuna aykırı olarak sözleşme eki haline getirilen rayiçler baz alınıyor.
İhalede yarışmaksızın, usulsüz ve hileli yeni birim fiyatlar belirleniyor.

FAZLADAN ÖDEME

*Kamu ihale mevzuatına aykırı bu hileli işlemler sonucunda; 73 km çift hatlı demiryolu altyapı inşaatının tümünün 320.000.840 TL’lik ihale bedeli ile yaptırılması gerekirken, işin ancak %23’ü yapılıyor.

*İşin %23’lük kısmı için şirkete 73.600.193 TL değil, fiyat farkları dahil toplam 825.138.153 TL ödeme yapılıyor! Şirkete fazladan yapılan ödeme: 11 Kat!

*Hileyle yaratılan kamu zararı= (825.138.153 - 73.600.193) = 751.537.960 TL
Kamu zararı (2019 yılı): 751.537.960 TL Güncel döviz kuru dönüşüyle kamu zararı (2022 yılı): 2.112.546.208 TL

İHALEYİ YAPAN, KONTROL EDEN VE KABUL EDENLER AYNI KİŞİ

*Ayrıca bu işin ihale heyetindeki 5 kişi, anormal bir şekilde aynı işin kontrollüğünü de yapıyor ve daha sonra bu 5 kişiden dördü de geçici kabul heyetinde yer alıyor!

Bu yönüyle geçici kabul de geçersizdir!
İşin %23’ünün de gerçekten sahada yapılıp yapılmadığı şüphelidir!