Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde seçim koordinasyon merkezi kuruldu Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde seçim koordinasyon merkezi kuruldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, "Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere toplandı. Teklife göre doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili olan afet bölgesi ilan edilen bölgelerde imar, altyapı ve üstyapı çalışmalarında gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak. Fon, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tüzel kişiliğe haiz olacak. Fonun yönetim kurulu; Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacak.