Akyazı Belediyesi Ekim ayı Meclis toplantısı 4 Ekim Salı günü yapılacak. Toplantıda 6 gündem maddesi görüşülecek.

Akyazı Belediyesi Meclis Toplantısı 4 Ekim Salı günü Saat 14:00’de Akyazı Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak.

Toplantıda 6 gündem maddesi görüşülecek.

Gündem maddeleri şöyle;

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünden havale edilen 27.09.2022 tarih ve 22373 sayılı yazıya istinaden Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Belediyemize ait 2023 yılı Performans Programının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince incelenerek karara bağlanması teklifinin görüşülmesi hususu.

2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 23.09.2022 tarih ve 22241 sayılı yazıya istinaden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesine istinaden İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğünün açılması hususu.

3- Mali Hizmetler Müdürlüğünden havale edilen 27.09.2022 tarih ve 22365 sayılı yazıya istinaden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. Maddesi gereğince hazırlanan 2023 Mali Yılı Bütçe Teklifinin görüşülmesi hususu.

4- Mali Hizmetler Müdürlüğünden havale edilen 27.09.2022 tarih ve 22364 sayılı yazıya istinaden 2023 Mali yılı Gelir Tarifelerinin görüşülerek karara bağlanması teklifinin görüşülmesi hususu.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 28.09.2022 tarih ve 22404 sayılı yazıya istinaden, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Ülkemizi temsil ederken göstermiş olduğu başarı ve almış olduğu derecelerinden dolayı Berkay ÇELİK isminin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi uyarınca İlçemizdeki bir sokağa verilmesi hususu.

Düzce'de bir deprem daha! 3.3 ile sallandı Düzce'de bir deprem daha! 3.3 ile sallandı

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 28.09.2022 tarih ve ………. sayılı yazıya istinaden, 06.09.2022 tarih ve 64 no’lu Meclis Kararıyla İmar Komisyonuna havale edilip görüşülen, Akyazı İlçesi, Merkez ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/1000 Ölçekli  Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazların değerlendirilmesiyle ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi hususu