Gündem maddelerine geçilmeden önce başkan Soykan kısa bir konuşmayla giriş yaptıktan sonra Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde belediye olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili 16 dakikalık bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Belediye meclisi 5 gündem maddesini görüştü. Gündemin birinci maddesinde yer alan “Belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 28.08.2023 tarih ve 39435 sayılı yazıya istinaden 04.07.2023 tarih ve 70 no.lu meclis kararı ile İmar Komisyonuna havalesi yapılan Akyazı Merkez ve Seyfeler mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı notlarına yönelik hazırlanan, plan notları ve plan açıklama raporu değişikliğine ait imar komisyonu raporu” mecliste görüşüldü. Rapor komisyondan geldiği şekli ile başkan tarafından oya sunuldu. Oylamada MHP’nin çekimser oy kullanınca, AK Partili üyelerin evet oyları ile madde oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde yer alan ve yine Akyazı merkez ve Seyfeler mahallesini kapsayan 1/5000 ömçekli nazım imar planı değişikliği kapsamında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yönelik hazırlanan imar plan tadilatı imar

komisyonundan geldiği şekli ile oya sunuldu ve oy birliğiyle madde kabul edildi.

İmar değişikliğiyle ilgili gündemin3.maddesinde yer alan husus görüşülmek üzere İmar Komisyonuna, gündemin 5. Maddesinde yer alan belediyenin emir ve yasaklarla ilgili hazırlanan uygulama yönetmeliği de görüşülmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edildi.

Dr. Timuçin’den özel bireylerin ailelerine ‘3 aşamalı’ önemli tavsiye Dr. Timuçin’den özel bireylerin ailelerine ‘3 aşamalı’ önemli tavsiye

Gündemin 4. Maddesinde yer alan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından meclise gönderilen memur boş kadro değişikliği talep edildiği şekli ile oylandı ve oy birliğiyle bu madde de kabul edildi.

Eylül ayına ait gerçekleşen belediye meclisi toplantısına Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu da takip etti.