Akyazı Belediyesi, huzur ve güven ortamının korunması, hırsızlık suçunun engellenmesi amacı ile atık toplayıcıları hakkında yeni tedbir ve kararlar aldı. Akyazı genelinde huzur ve güven ortamının korunması, özellikle hırsızlık suçu olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzen ve güvenliğinin temini ve tasarrufa müteallik emniyetin sağlanması amacıyla sıfır atık toplayıcıları için yeni tedbir ve kararlar uygulanmaya başlandı.  

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sıfır atık toplayıcıları ile ilgili 2022/6 Sayılı genelgesi gereği, Akyazı Belediye Meclisinin 06.09.2022 tarih ve 57 sayılı Kararı ile “Atık Toplayıcılarının Çalışma Şartları İle Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Yönetmeliği” onaylanarak yürürlüğe konuldu.

Yürürlüğe konulan yönetmeliğe göre alınan kararlar ise şu şekilde; 

1-)Atık toplayıcılığı faaliyetinde bulunan şahıslar, Belediyemize kimlik numarası ve iletişim bilgileri ile başvuruda bulunur. 18 yaş ve üzeri şahısların başvuruları değerlendirilmeye alınır.

2-)Bağımsız sıfır atık toplayıcısı olarak başvuru yapan şahısların bilgileri, belediyemiz tarafından İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İl/İlçe Jandarma Komutanlıkları ile güncel olarak paylaşılır. Uygun bulunan şahısların başvuruları değerlendirmeye alınır.

3-)Akyazı Belediyesi’ne başvuruda bulunup uygun bulunan şahıs kayıt altına alınır ve Sıfır Atık Bilgi Sistemine girişleri yapılır.

4-) Akyazı Belediyesi, kendi sınırları içerisinde ikamet eden toplayıcılara öncelik vermek suretiyle Çevre Görevlileri Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden kayıt kontrolü yaparak "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı" düzenler. Toplayıcı, belediyemizden aldığı kart ile sadece kayıtlı olduğu belediye sınırlarımız içerisinde toplama yapabilir.

5-) Akyazı Belediyesi tarafından temin edilen bağımsız sıfır atık toplayıcısı kartı ve iş kıyafetleri, izin verilen kişiler dışında başka kişilerce kullanılamaz, kullananlar ve kullandıranlar hakkında idari işlem yapılır.

6-) Kayıt altına alınan kişilerin belirlenen zaman dilimlerinde ve mevcut sıfır atık sistemine zarar vermeyecek şekilde çalışması sağlanacaktır. Bu kişilerin, belirlenen esasların dışında faaliyet göstermesi halinde izinleri iptal edilecektir.

7-)Atık toplayıcılarının topladıkları atıkları teslim edebilecekleri geri kazanılabilir atık aktarma merkezleri belediye tarafından veya belediye kontrolünde yapılması sağlanacaktır. Geri kazanılabilir atık aktarma merkezlerinin üzerinin kapalı olması, zeminin beton veya asfalt olması sağlanacaktır.
8-)Atık toplayıcıları tarafından kâğıt, plastik ve metal gibi değerlendirilebilir atıkların türlerine göre ayrı ayrı toplanması sağlanmalıdır.
9-)Atıkların, izin verilmeyen kişiler tarafından toplanması, taşınması ve depolanmasına belediye tarafından hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir. Güvenliğin temini için Zabıta birimlerince etkin mücadele edilecek, İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri ile İl/İlçe Jandarma Komutanlıklarından gerektiğinde destek istenecektir.
10-)Toplanan atıklar bakanlığın çevrimiçi sistemlerine toplayıcının teslim ettiği çevre lisanslı işletme veya Belediye Çevre Görevlileri  tarafından düzenli olarak veri girişi yapılarak bildirilecektir.
11-) Şahıslar izin aldıkları ilçe sınırları içerisinde kendilerine verilen yelekleri giyerek verilen yaka kartlarını takarak faaliyette bulunacaklardır.
12-)  Yaka kartları ve yelekler adına düzenlenen kişiler dışında başkalarınca kullanılamayacak, kullananlar ve kullandıranlar hakkında idari işlem yapılacaktır.
13-) Sıfır Atık toplamak amacı ile faaliyet izni verilen şahıslar; 01 Nisan ile 30 Eylül tarihleri arasında 07.00-23.00 saatleri arasında,  01 Ekim ile 31 Mart tarihleri arasında ise 08.00-24.00 saatleri arasında çalışacaklardır.

14-) Sıfır Atık toplamasına izin verilen şahıslar malzeme toplamak amacı ile çöp konteynırları içerisinden malzeme almak amacı ile çöpleri dağıtmayacak, çevre kirliliğine sebep olmayacaklardır.

15-) Belirtilen hususlara aykırı hareket ettiği tespit edilen şahıs veya tüzel kişiler hakkında uygulanan idari yaptırım kararları 24 saat içerisinde Zabıta Müdürlüklerine bildirilecektir.

16-)Hakkında 3 (üç) kez idari işlem yapılan kişi veya kuruluşun faaliyetine son verilecek ve bir daha izin verilmeyecektir.

17-)Akyazı mülki sınırları dâhilinde İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlıkları ve İlçe Belediye Zabıta Müdürlükleri tarafından gerekli denetim ve kontroller yapılacak, genelgeye aykırı hareket edenler hakkında diğer kanunlardaki cezai müeyyideler saklı kalmak şartıyla, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak.