Ayşe Füsun Çetin'in yaptığı açıklama şu şekilde;

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR VE ADAPAZARI BELEDİYESİNE KENTİMİZ ADINA SAMİMİ ÇAĞRIMIZDIR.

• Sakarya’mızda Öncelikle insan haklarından, çocuk ve kadın haklarından, engelli haklarından, emekçilerden, dar gelirli ve yoksullardan, çevreden ve sağlıklı kentleşmeden yana kararlı ve planlı bir belediyecilik politikasının uygulanmasını istiyoruz. Bu politikaların uygulanmasının ilgili tüm demokratik kitle örgütleriyle ve halkla birlikte gerçekleştirilmesi başarılı olabilmenin ön koşullarından birisidir. Bunun için de demokratik katılımın ve temsiliyetin en verimli ve etkili bir şekilde sağlanması gerekmektedir.

• Sakarya’mızda yoksulluğun ve işsizliğin giderilmesi, yaşamın ucuzlatılması için gerekli tüm ekonomik-sosyal önlemler alınmalıdır. Belediyelerin öncülüğünde yoksulluğun giderilmesine katkı sunacak, özellikle de varoşlarda yaşayan işsiz yurttaşların becerilerini geliştirecek, üreticiliği teşvik edecek ve vatandaşlara gelir getirecek, yeni istihdam alanları yaratacak, yerli malı üretim ve tüketim projeleri oluşturulmalı, tüketim kooperatifleri teşvik edilmelidir.

• Sakarya’mızda yaşamının ucuzlatılabilmesi için idari, ticari, yasal ve diğer tüm önlemler alınmalı, bu konuda ilgili demokratik kitle örgütleri, meslek kuruluşları ile işbirliği yapılmalıdır.

• Sakarya’mızda Su, ulaşım, ısınma-barınma, eğitim ve sağlık gibi kentte yaşayan tüm yurttaşların en temel gereksinimlerinin giderilmesi ve hizmetlere en iyi şekilde ulaşabilmelerinin sağlanabilmesi için tüm önlemler alınmalıdır.

• Sakarya’mızda Sağlıklı ve güvenli bir kentleşme ve çevre için, halkın kentlerde her yönden ( gerek doğal afetler gerekse tüm tüketim maddeleri ve diğer sosyal olaylara karşı) güvenli ve sağlıklı yaşayabilmesi için imar uygulamaları başta olmak üzere gerekli teknik ve idari önlemler alınmalıdır.

• Sakarya’mızda Kent içi ulaşımı motorlu araç ve otomobil öncelikli durumundan insan öncelikli duruma getirilmelidir. Bunun için raylı sistem ve toplu taşımacılık yaygınlaştırılmalıdır. Alınacak önlemlerle insanların, çocukların, engellilerin rahatça gezip dolaşabileceği, havası temiz, gürültüsüz bir kentin oluşturulması sağlanmalıdır.

• Sakarya’mızda Gıda maddelerinin sağlıklı ve ucuz bir şekilde tüketicilere sunulmasını sağlayacak önlemler alınmalı ve bu konuda ilgili tüm kuruluşlarla işbirliği yapılmalıdır.

• Sakarya’mızda yaşayan halkın ve tüketicilerin her konuda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olabilmeleri, haklarını öğrenebilmeleri ve arayabilmeleri için bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayacak eğitim ve bilgilendirme politikalarına ağırlık ve önem verilmelidir.

• Sakarya’mızın Çöp ve katık atık toplama ve değerlendirme sorununun en etkili, doğru, bilimsel, sağlıklı bir şekilde çözülmesi sağlanmalıdır.

Altılı Masa’nın gündemi erken seçim tarihi Altılı Masa’nın gündemi erken seçim tarihi

• Sakarya’mızın İmar düzenlemeleri ve değişiklikleri halkın yararına ve sağlıklı bir kent olma özelliğine uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

• Sakarya’mızın tabela ve görsel kirlilikler ile bunların yarattığı dil kirliliğine son verilecek uygulamalara gidilmelidir.

• Sakarya’mızın tarihsel kimliğine en iyi şekilde sahip çıkılmalı ve konuda gerekli önlemler alınmalıdır.

• Sakarya’mızın her çeşit kültürel ve sportif etkinliklere halkın ve gençlerin katılabileceği şekilde tüm önlemler alınmalıdır.

Cumhuriyet Halk Partisinin yerel de iktidar da olduğu tüm  Belediyelerimiz bu sosyal demokrat ve toplumcu belediyecilik anlayışına uygun önerileri ve isteklerimizin  gerçekleşmesi adına 2019 dan bu yana merkezi hükümete rağmen olağan üstü bir gayret sarfetmektedirler. Halkımız hiç endişe etmesin ilk seçimde CHP iktidarıyla sözünü ettiğimiz toplumcu belediye anlayışının gerçekleştirilebilmesi adına genel yönetimlerle (hükümet) yerel yönetim ve belediyelerin bu doğrultuda bütünlüklü olarak ve uyum içerisinde bir anlayışa sahip olması ve bunun gereği olan politikaları uygulamaya koymaları ile yurdumuzun her yerinde halkçı belediyeciliğin altın çağını sunmamıza sayılı günler kaldı.