Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 20 Kasım Çocuk Hakları gününde Gazze'de İsrail'in bombalarının hedefi olan çocukları unutmayan Başkan Işıksu, "Kutlamıyoruz" açıklamasıyla İsrail'e olan tepkisini dile getirdi.

Başkan Işıksu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü.

Çocuk Dostu Adapazarı vizyonumuzla göreve geldiğimiz ilk günden bugüne, şehrimizin çocukları için 5 Çocuk Hakları Projesi, 1 Kreş ve Gündüz Bakımevi, 622 Park, Bilgi Evleri ve Millet Evlerimizde 100’lerce kurs programını hayata geçirdik.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesindeki 54 maddede, çocukların kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havasının içindeki bir aile ortamında yetişmesi gerekliliği kabul edilerek çocukların eşit ve devredilemez haklarına dikkat çekilmektedir.

Özellikle

Madde 6’da

“Taraf Devletler, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederler ve çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterirler.”

Madde 24’de

“Taraf Devletler, çocuğun olabilecek en iyi sağlık düzeyine kavuşma, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini veren kuruluşlardan yararlanma hakkını tanırlar. Taraf Devletler, hiçbir çocuğun bu tür tıbbi bakım hizmetlerinden yararlanma hakkından yoksun bırakılmamasını güvence altına almak için çaba gösterirler.”

Madde 27’de

“Taraf Devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul ederler.”

Madde 36’da

“Taraf Devletler, esenliğine herhangi bir biçimde zarar verebilecek başka her türlü sömürüye karşı çocuğu korurlar.”

Madde 37’de

“Hiçbir çocuk, işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve cezaya tâbi tutulmayacaktır. Hiçbir çocuk yasadışı ya da keyfi biçimde özgürlüğünden yoksun bırakılmayacaktır.”

Madde 39’da

“Taraf Devletler, her türlü ihmal, sömürü ya da suistimal, işkence ya da her türlü zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulaması ya da silahlı çatışma mağduru olan bir çocuğun, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlığına yeniden kavuşması ve yeniden toplumla bütünleşebilmesini temin için uygun olan tüm önlemleri alırlar.”

Yukarıda sayılan tüm maddeler, Katil İsrail devleti tarafından açıkça ihlal edilmiştir. Terör devleti olarak da nitelendirdiğimiz İsrail, Filistin’de adeta soykırım uygulamış ve 5.000’i aşkın çocuğu katletmiştir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu vahşetin derhal durdurulması için gereken tüm çalışmalar yapılmaktadır.

Adapazarı Belediyesi olarak şehrimizin tüm çocukları adına, insanlık tarihinin en büyük vahşetlerinden biri olan bu soykırımı lanetliyor, Birleşmiş Milletler ve Dünya Çocuk Hakları Komiteleri başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları yeniden göreve çağırıyoruz.

İsrail, katlettiği çocukların gözyaşlarında boğulmaya mahkûm olacaktır."