İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliği ile  TÜBİTAK-3005 Projesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliği ile  TÜBİTAK-3005 Projesi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans salonunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün düzenlemiş olduğu “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Siyasal Hayat ve Bürokraside Değişim” adlı bilgilendirme paneli düzenlendi.

Gerçekleştirilen panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Köksal Şahin, Prof. Dr. Davut Dursun ve Prof. Dr. İrfan Haşlak konuşmacı olarak katıldı.

Panel moderatörlüğü Prof. Dr. Köksal Şahin tarafından gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmasında Prof. Dr. İrfan Haşlak Cumhuriyetin temel kavramları hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Haşlak “Cumhuriyet kavramı “Res Publica” dan gelmektedir “publica” halkı ifade eder “res” ise aidiyet anlamına gelmektedir. Bizde olan Arapça kökenli cumhuriyet kelimesi aynı anlama gelmektedir. Ünlü Romalı düşünür Cicero diyor ki; Cumhuriyet ve demokrasi devlet ve halkın ortak işi çalışmasıdır.”

Prof. Dr. Haşlak konuşmasına tarih boyunca kurulmuş olan antik Yunan ve Roma döneminde kurulmuş olan Cumhuriyetlerden örnekler vererek devam etti.

İkinci panelist olarak Prof. Dr. Davut Dursun konuşma yaptı. Konuşmasında Cumhuriyetin kuruluşuna atıflar yaptı. “Cumhuriyetin temel amacı bir aileden hanedandan değil toplumun temelinde olan kişilerin başa gelmesidir” diye konuştu.

Üçüncü panelist olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasında demokrasi ve cumhuriyet kavramlarının gelişiminde en büyük öncülerin üniversiteler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Köseoğlu “Bu konularla ilgili üniversiteler daha fazla çalışmalı daha fazla mesai harcayıp masaya yatırmalı” diye devam etti. Ayrıca Prof. Dr. Köseoğlu Türkiye Cumhuriyeti’nin ciddi bir devlet geleneğinden geldiğini ve çok eski bir tarihe dayandığını aktardı.