Türkiye genelinde yıl başından bu yana ücret adaletsizliği, özlük hakları, çalışma koşulları, yasal haklar gibi gerekçelerle iş bırakma eylemleri yapan hekimler yeniden iş bırakıyor.

HEKİMSEN, Hekim Birliği Sendikası, Tabip Sen, AHESEN (Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası) gibi sendikaların il temsilciliklerinin yanı sıra Sakarya Aile Hekimleri Derneği de iş bırakma eylemine katılacaklarını duyurdu.

Buna göre 30 Haziran perşembe ve 1 Temmuz Cuma günleri Sakarya'daki kamu hastaneleri ile aile sağlığı merkezinde görevli sendikalı hekimler ve onlara destek olmak isteyen hekimler iş bırakma eylemi yapacak.

Sakarya Aile Hekimleri Derneği eylem duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

"30 Haziran – 1 Temmuz 2022 İş Bırakma Kararı
Emeğin karşılığı için adil ücretlendirme, hemen ve koşulsuz hakkaniyetli özlük hakları, güvenli ve insanca çalışma koşulları, şiddete karşı gerçek önlem ve yaptırımlar, emeklilikte olan haklarımızın verilmesi, 30 Haziran ceza yönetmeliğinin geri çekilmesi, infaz komisyonlarının kaldırılması ile ilgili taleplerimiz aylardan beri yaptığımız ihtarlarımıza rağmen gerçekleştirilmemiştir. Bununla beraber TBMM Genel Kuruluna teklif olarak sunulan, taleplerimizi karşılamayan, vaat edilenin bile geri çekildiği düzenlemeye karşı 15 Haziran’da gerçekleştirdiğimiz 1(BİR) günlük iş bırakmaya rağmen hiçbir iyileştirme yapılmamıştır.

Yukarıda açıklanan nedenler ve geçmiş yıllarda açıkladığımız diğer taleplerimizin halen hayata geçmemiş olmasından dolayı 30 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihleri için SAKARYA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ olarak toplam 2(İKİ) gün iş bırakma kararı aldık. Taleplerimiz gerçekleştirilmediği sürece önümüzdeki aylarda da iş bırakma kararı alacağımızı üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile duyururuz."